Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut tapu harcı 2017!

Bu sene içerisinde tapuda yapılacak tapu devir işlemleri için ödenecek harçlar, geçtiğimiz ay açıklanarak belli oldu. İşte konut tapu harcı 2017 oranları..


2017'de tapu dairesinde yapılacak tapu alım satım işlemleri için ödenecek harçlar, Ocak ayı içerisinde açıklanarak belli oldu.


Tapu harç oranları geçtiğimiz senekiyle aynı olup, tapu döner sermaye bedellerinde belli oranlarda artış gerçekleşti.


Buna göre gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulun beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında tahsil ediliyor.


Örneğin konutun değerinin 300 bin lira olduğunu düşünelim. Söz konusu konut için binde 20'ye isabet eden 4 bin TL'nin alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmesi gerekiyor. Böylece toplamda 8 bin TL ödenmesi gerekiyor.


Tapu döner sermaye bedeli de 87,25 TL'den 90,50 TL'ye yükseldi.


Konut tapu harcı eksik ödeme cezası 2017

Konutun değerinin emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil ediliyor. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com