Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konutta yeni dönem başladı!

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren imar planları ve konutta yeni dönem resmen başladı. İşte detaylar...


Değerli konutta beklenen vergi uygulaması resmen devreye alınırken, imar planlarındaki serbest şekilde belirlenen yükseklikler 1 Temmuz 2021 tarihine kadar değiştirilecek. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, başlayan yeni dönemle itibaren artık imar planlarındaki bina yüksekliği serbest şekilde belirlenemeyecek. İlgili idarelerin gerekli olan düzenlemeleri yapmadığı durumlarda da herhangi bir değişiklik yapılmadan yapı ruhsatı da düzenlenemeyecek. Merakla beklenen bu yeni düzenlemelerle imar planlarında daha önce sıklıkla karşımıza çıkan "h (yükseklik) serbest" ibaresi kullanılamayacak.  Tüm bunlar göz önüne alındığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık söz ettiği dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşma teşvik edilecek.

BELEDİYELER O MADDEYİ DEĞİŞTİRECEK

Hükümet geçen sene İmar Kanunu'nda önemli değişikliklere imza atarken konu ile ilgili yapılan bazı değişiklikler bu sene uygulanacak. Değerli Konut Vergisi ile ilgili mükellefiyet bu sene başladı. Şubat 2021'de beyannamelerin verildiği değerli konut vergisi, Türkiye sınırları içerisinde yer alan ve bina vergi değeri 2020'de toplamda 5 milyon Türk Lirası'nı geçen "mesken nitelikli taşınmazlar" için veriliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nin yaptığı değer belirleme uygulaması sona ererken, Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değerleri de esas alınıyor. İmar Kanunu'na eklenen yeni bir maddeyle, planlarda bulunan serbest olarak belirlenmiş yükseklikler, 1 Temmuz 2021 tarihine kadar değiştirilmiş olacak. Ülkede bulunan bütün belediyeler ve idareler meclis kararları ile 1 Temmuz tarihine  kadar "h serbest" maddesini de değiştirecek. Bu değişikliği gerçekleştirmeyen belediyeler de inşaat ruhsatı düzenlemeyecek.

YÜKSEKLİĞİ ARTIRAN PLANLARA GEÇİT VERİLMEYECEK

Başlayan bu yeni dönemle yapı yüksekliklerini artıran imar planı değişikliği de yapılamayacak, Plan değişikliği, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak biçimde ve teknik gerekçeleri sağlamak kaydıyla yerleşmenin özelliğine uygun şekilde gerçekleştirilecek. Yapılan bu plan değişiklikleri tekliflerinde ihtiyaç analizini de kapsayan sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporları hazırlanarak planı onaylayacak olan idareye sunulmuş olacak.

İMAR PLANI İZLEME SİSTEMİ DE KURULACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı dahilinde de imar planı izleme sisteminden toplu konut yatırımlarına kadar pekçok başlıkta vatandaşların cebine doğrudan yansıyacak olan bu düzenlemeler bulunuyor. Yeni sistemle vatandaşların yaşadığı mağduriyetler de giderilmiş olacak. Hukuki belirliliğin güçlendirilmesi amacıyla imar planundaki bu değişikliklerden kaynaklı uygulamada yaşanan sorunlara karşı bazı tedbir de alınmış olacak

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLMAYACAK

Yapılan yeni düzenlemelerle imar planlarında, kamu hizmetine tahsis için mülkiyet hakkına getirilen bazı sınırlandırmalar ile hukuki el atmadan kaynaklı vatandaşları mağdur etmiş olan uygulamalar da sona ermiş olacak. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mülkiyet hakkına ilişkin içtihatlarının son zamanlarda sık sık gündeme gelen tapu ve kadastro işlemlerinde etkin olarak dikkate alınması da sağlanmış olacak. 

VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINA UYGUN ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Gerçekleştirilen yeni düzenlemelerle vatandaşın taleplerine, ihtiyaçlarına uygun konut ve çevre düzenlemeleri yapılacak. Ülkede yaşamını sürdüren alt gelir gruplarının konut sorununu çözmek için uygun yapım ve finansman yöntemleri hayata geçecek. Yaşlı, çocuk ve engellilerin ihtiyaçları masaya yatırılacak, onlara uygun konutlar hayata geçirilecek. Merak edilen düzenlemelerle yeni hayata geçirilecek olan binalarda zemin kaplama malzeme seçiminin ve yaya yürüme yüzeylerinin uygunluğunun sağlanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile mevcut çalışmalara yönelik işbirliği çalışmaları yapılacak.