Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konya’nın belediye başkanları – Osmanlı’dan itibaren tam liste

Konya’nın belediyecilik tarihi 1876’da başlar. Bu tarihe kadar ilin ihtisap ağası Aşık Şem’i’dir. 1987’de ‘Büyükşehir’ olan Konya’da bu görev 2004’ten bu yana Tahir Akyürek’te bulunuyor.Konya’nın belediye başkanları – Osmanlı’dan itibaren tam liste
Konya


İşte, Konya’nın belediyecilik tarihi ve başkanları… Tahir Akyürek (2004 – Sürüyor)


Mustafa Özkafa (1999-2004)


Doç.Dr.Halil Ürün (1989-1999)


Ahmet Öksüz (1984-1989)


Lütfü F. Tuncel (1980-1984)


Mehmet Keçeciler (1978-1980)


Yılmaz Kulluk (1969-1977)


Ahmet Hilmi Nalçacı (1963-1969)


Rebii Karatekin (1960-1963)


Muhlis Babaoğlu (1960-1960)


M.Sıtkı Bilgin (1958-1960)


Cemil Keleşoğlu (1957-1958)


Nafiz Tahralı (1955-1957)


İbrahim Başçıgil (1954-1955)


Rüştü Özal (1950-1954)


A.Samet Kuzucu (1950-1950)


Dr. Muhsin Faik Dündar (1938-1946)


Şevki Ergün (1930-1938) 


Halis Ulusan (1927-1930)


Kazım Gürel (1923-1927)


Burhan Zade Hakkı Efendi (1918-1919)


Mehmet Muhlis Koner (1917-1919-1923 1946-1950)


Gevraki Zade Vehbi Efendi   (1919)


Mecidiye Zade Arif Bey (1917)


Mühendis Muhtar Bey  (1916-1917)


Dellalbaşının Tahir Efendi (1914-1916)


Hacı Ali Efendi  (1905-1908 / 1912-1914)


Ali Salip Efendi (1912)


Arapkirli Mustafa Efendi (1908-1912)


Burhanzade Seyit Rıfat Efendi  (1897-1905)


Hacı Velizade Mehmet Efendi  (1888-1897)


Hacı Fesif Efendi   (1884-1888)


Hacı Şerif Efendi (1877-1884)


Mustafa Lütfi Efendi (1876-1877)


Muhasebeci Rahmi Bey (1869)


Aşık Şem'i (İhtisap Ağası) (1830-1839)


Konya'nın belediyecilik tarihçesiKonya’da ilk mahalli teşkilatın 1830 yılında Çarşı Ağalığı (İhtisap Ağalığı) adı altında kurulduğu belirtilmektedir. Bu teşkilatın 1876 yılında belediye teşkilatı haline dönüştürülmesiyle Konya İlk belediyesine sahip olmuştur.


Konya Belediyesi’nin kuruluş tarihiyle ilgili olarak bazı kaynaklarda 1868 yılı verilmektedir. Belediye Başkanı olarak Muhasebeci Rahmi Bey’in adı geçmekte olup görevden ayrılış tarihi 1869’dur. 1869 -1876 yılları arasında herhangi bir belediye başkanı kaynakta belirtilmediğinden, Belediye’nin kuruluş tarihini 1876 olarak kabul etmek daha doğru olacaktır.


Konya Belediyesi, 20.06.1987 tarihinde kabul edilen; 27.06.1987 gün ve 19500sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3399 sayılı kanunla “Büyükşehir Belediyesi” haline dönüştürülmüştür. (Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi)