Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kooperatif denetçisi istifa edebilir mi?

Kooperatifler, yasal olarak denetleniyor. Peki, kooperatif denetçisi istifa edebilir mi? Kooperatif denetçisi istifası nasıl olur?


Kooperatifler, üzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kuruluyor.


Kooperatifler, yasal olarak denetleniyor. Denetçiler, işletme hesabiyle bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle mameleki hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlü oluyor. 


Ortakların şahsan sorumlu veya ek ödeme ile yükümlü olan kooperatiflerde denetçiler, ortaklar listesinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorunda oluyor.


Peki, kooperatif denetçisi istifa edebilir mi? Kooperatif denetçisi istifası nasıl olur?


Kooperatif denetçileri, istifa suretiyle her zaman görevlerinden çekilebilme hakkına sahip oluyor. İstifanın reddi veya kabulü gibi bir durum söz konusu olmuyor. 


Denetçilerin istifasının kooperatife ulaştığı anda çekilme gerçekleşmiş oluyor. Bu nedenle istifanın karşı tarafa ulaştığını belgeleyecek şekilde yapılması gerekiyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com