Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kooperatif hisse devir sözleşmesi!

En az 7 ortaklıkla kurulabilen kooperatiflerde, ortaklar hisselerini bir başkasına devredebiliyor. İşte kooperatif hisse devir sözleşmesi..


En az 7 ortaklıkla kurulabilen kooperatiflerde, ortaklar hisselerini bir başkasına devredebiliyor. Kooperatiflerde ortaklık sıfatının kazanılması, Anasözleşme ile bir taşınmaz malın mülkiyetine bağlı hakların kullanılmasına veya bir teşebbüsün işletilmesine bağlanabilir. 


Gayrimenkule ait iktisabın üçüncü şahıslara karşı muteber olması tapu siciline bu yoldan meşruhat verilmesine bağlı oluyor. Kooperatif hissesini devreden kimsenin devrettiği kimse ile sözleşme yapması gerekiyor. 


Kooperatif sözleşmesi örneği;


KOOPERATİF HİSSE DEVİR SENEDİ


DEVREDEN     :


ADRES     :


DEVRALAN    :


ADRES      :


DEVREDİLEN HİSSENİN :


KOOPERATİF ÜNVANI  :


DEVİR BEDELİ      :


ORTAK NUMARASI    :

 

Devreden; Ortağı bulunduğum yukarıda ünvanı kayıtlı kooperatif nezdindeki ortaklık hak ve hisselerim ile bu hissem nedeniyle adıma tahsis edilmiş veya edilecek tüm hakların tamamını bütün hukuki vecibeleri ile birlikte yukarıda açık isim ve adresi yazılı olana devir ettim. 


Devir bedelini kendisinden nakden ve tamamen almış olup mezkur hisseyi kendisine teslim ettiğimi, devir konusu hisse üzerinde hiçbir gün hak, alaka ve iştirakimin kalmadığını tamamen devralana ait olup dilediği gibi tasarrufta yetkili olduğunu, bu devir sözleşmesini kooperatif yönetim kuruluna ibraz ederek devir alanın üyeliğe kabulünü sağlayacağımı, kabul edilmemesi halinde nakden almış olduğum devir bedelini nakden iade edeceğimi beyan ederim.


Devralan; Devredenin ikrarında yazılı olan kooperatif hissesini devir aldığımı, devir bedelini kendisi ne nakden ve tamamen ödeyerek mezkur hisseyi tesellüm ettiğimi, bu devir aldığım hisse nedeniyle adı geçen kooperatife karşı bundan böyle benim sorumlu olacağımı, bu devir sözleşmesini kooperatif yönetim kuruluna ibraz ve müracaat ile kooperatife üye kabul edilmemden sonra geçerli olacağını bilerek ve kabul ederek devir aldığımı beyan ederim. …/…/…


 

DEVREDEN                                                       

Ad Soyad    

(İmza) 

 

DEVRALAN

Ad Soyad                                             

(İmza)

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com