Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kooperatif kuruluş izni başvuru formu!

Kooperatifin kurulabilmesi için valiliğe de başvurulması gerekiyor. İşte kooperatif kuruluş izni başvuru formu..


Kooperatifler Kanunu gereğince bir kooperatifin kurulabilmesi için en az 7 ortak olması gerekiyor. Bu ortaklar tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kooperatif kurulabiliyor. 


Kooperatifin kurulabilmesi için ana sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması gerekiyor. Ana sözleşme, Ticaret Bakanlığına verilir. 


Bakanlığın kuruluşa izin vermesi halinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan olunuyor. Kooperatif kuruluş izni başvuru dilekçe örneği şu şekilde:


KOOPERATİF KURULUŞ İZNİ BAŞVURU FORMU                                            


.......... VALİLİĞİ

(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)


Merkezi    …………………………………….  olmak üzere,   “S.S.  ………………………… KOOPERATİFİ” unvanı altında bir kooperatif kurmak istiyoruz.

      

Kuruluş evrakı yazımız ekinde sunulmuştur.

      

Kooperatif tescil ve ilanla tüzel kişiliği kazandıktan sonra, kooperatifin kuruluş sermayesinin en az 1/4  ü, kooperatif hesabına yatırılmak üzere Kurucu yönetim kurulu üyesi   …………………………………….’a

Verilmiştir.

      

Kooperatifimizin kuruluşuna izin verilmesini arz ederiz   …../…../…..


EKLER                  :

EK-1 Kuruluş evrakı ( 1 Takım )

EK-2 ………………………………………

EK-3………………………………………


KOOPERATİFİN 

UNVANI          : …………………………………………………………………………………………………….

ADRESİ            : …………………………………………………………………………………………………….

TELEFONU       : ………………………………………………………………………………………………......

KURUCU ORTAK SAYISI   : ………………………………………………………………………………………………


YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİNİN:

ADI SOYADI

TC KİMLİK NO

BABA ADI

DOĞUM YERİ-TARİHİ

ADRESİ


YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİNİN:

ADI SOYADI

TC KİMLİK NO

BABA ADI

DOĞUM YERİ-TARİHİ

ADRESİ
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com