Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kooperatif tebliğinde değişiklik tebliği 2018!

Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik yapıldı...


Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.


Tebliğ kapsamında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibareleri “Ticaret Bakanlığı" olarak değiştirildi.


Ticaret Bakanlığından:


KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ


İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN


BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK


YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


MADDE 1 – 2/7/2018 tarihli ve 30466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Ticaret Bakanlığınca”, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını”, 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi ise “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri için büyükşehir olan illerde tamamı bir çalışma bölgesi oluşturan ilçe/ilçeler listesi” başlıklı Ek-1’in ilk satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Adana

Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Karaisalı, İmamoğlu, Ceyhan, Yumurtalık, Karataş, Aladağ