Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Köy sayısı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 2013 kayıtlarına göre, köy sayımız şöyle:Ülkemizde en fazla köy bin 268 ile Sivas'ta bulunuyor. 

Köy sayısı


Bu ilin ardından 1.186 ile Şanlıurfa ve 1091 ile Kastamonu gelirken, bu illeri 
Erzurum (999), 
Samsun (986), 
Balıkesir (945), 
Manisa (864), 
Diyarbakır (835), 
Konya (783) 
ve Çorum(765) izliyor.

NOT: Üstteki rakamlar 2013 yılı Eylül ayına aittir.


Köy, Türkiye mahalli idare teşkilatının en küçük yerleşim yeridir ve muhtar ile tüzel kişiliğe sahiptir. 5442 sayılı İl İdare Kanunu'na göre yapılan idari teşkilatta köyler, bucak ve kasabalara bağlıdır. Köy kanunu ile merkezi idareyle olan münasebetleri düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, nüfusu 2000'den aşağı olan yerler köydür.


Türkiye'de köy olarak tarif edilen yerleşim yerlerinin sayısı 2010 verilerine göre 34.247'dir. 


26,000 yerleşim birimi ise, idari yönden köylere bağlı çiftlik, mahalle, oba, mezra, iskele ve istasyon gibi çok az haneli yerleşim yerleri olarak tasnif edilmiştir.