Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararı!

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi..


Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar gereğince, Kamu düzenini bozacak kültür varlıkları kalıntıları kaldırılabilecek.


KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARI


Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde; can ve mal güvenliği açısından ilgili Bakanlık veya Valilikçe tehlikeli, hasarlı, yıkılmaya yüz tutmuş veya yıkılmış olduğunun tespiti yapılan tescilli taşınmaz kültür varlığı kalıntılarının; hazırlanacak rölöve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerine esas olmak üzere, rölövesi için sayısal veri oluşturacak, taşınmazın durumuna göre üç boyutlu lazer taramalarına yönelik işlemler ile fotoğraf, video gibi görsel belgelerin ilgili Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilerek Kurulun uygun görüşü sonrasında ilgili idaresince kaldırılabileceğine karar verildi.