Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kütük

Taşınmazın üstündeki hak ve yükümlülüklerin yazıldığı resmi defterdir. Tapu sicili de denir.Kütük ne demektir?


Arazi, bağımsız bölüm, daimi irtifaklar gibi terimlerin yazılı olduğu, bunların üzerinde haklarının belirtildiği bu tür durumların yazıldığı deftere kütük denir.


Tapu Kütüğü nedir?


Türk Dil Kurumu (TDK), ‘tapu kütüğü’nü “Bir taşınmazın üstündeki hak ve yükümlülüklerin yazıldığı resmî kütük, tapu sicili” olarak açıklar.  Yeni Medeni Kanuna göre her taşınmazın tapu memuru tarafından tapu kütüğü tutulmalıdır.  Tapu Kütüğünde arazi, kat  mülkiyetine tabi bağımsız bölüm, bağımsız ve sürekli haklar için sayfa açılabilir.


Tapu kütüğünde hangi bilgiler yer alır?


1. Taşınmaza ait bilgiler

2. Şerhler

3. Beyanlar

4. Tesciller


Taşınmaza ait bilgiler hangileridir?


Ada, parsel, yüzölçümü, cinsi gibi taşınmazın özelliklerine denir.


‘Şerhler’ nedir?


Kişisel hakların şerhi ve kısıtlamalar ayrıca geçici tescil şerhleridir.


‘Beyanlar’ nedir?


Medeni Kanun ve diğer kanunların beyanını içerirken bazıları kısıtlayıcı bazıları ise iyi niyeti ortadan kaldırıcı beyanlardır.


‘Tesciller’ nedir?


Ayni hakların tapu kütüğüne yazımına tescil denir. Mülkiyet hakkının tescili için Tapu Kütüğünde oldukça geniş bir yer ayrılmıştır. 


Kat Mülkiyeti Kütüğü ne demektir?


Taşınmaz malın bağımsız bölümü kat mülkiyeti kütüğüne yazılır.


Kütük

Kütük defteri nasıl onaylanır?


Kütük üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan önce müdür tarafından kaç sayfa oldukları belirtilerek son sayfaya tarih ve imza mühürleri ile onaylanır ve sayfa aralarına ise daire mühürü basılır.