Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Liman Han - Mesadet Han - Sirkeci

1. Ulusal Mimarlık üslubunun önde gelen temsilcilerinden olan Vedat Tek'in 1907 tarihli simge binası. Bu Liman Han, Salı Pazarı - Karaköy'deki "Liman Han" ile karıştırılmamalıdır.Belediye diliyle yeri şöyle tarif edilebilir: İstanbul ili, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi Yalı Köşkü Caddesi, 18 pafta, 406 ada 3 parselde yer alır.


Ulusal mimari akımı çerçevesinde Sirkeci, Eminönü ve Bahçekapı’da inşa edilmiş olan en önemli beş binadan bir tanesidir. Bu beş bina, Yeni Türk Mimarisi’nin gurur duyulacak yapılarıdır. (MİMARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN tıklayın)


Mesadet Han’ın cehpelerinde yer alan detaylar dönemin en önemli unsurlarıdır. Turkuaz ve lacivert renkli çinilerin kullanıldığı frizler o dönemi yansıtmaktadır. Mesadet Han’ın bulunduğu sokağın geçmişte nakliyat ambarı olarak kullanılmış olması yapıda tahribat oluşturmuştur. 


Liman Han bir Vedat Bey tasarımı ve uygulamasıdır. Vedat Bey Sirkeci’de bir çok ticaret yapısı da inşa etmiştir. Bunlardan biri Liman Han’ dır. 1907 yılında tamamlanan bina yapıldığı sırada Vedat Bey saray baş mimarıdır. Liman Han tasarımını 1915 de Sabit Bey Hanı, 1917 de Meseret Hanı izler.


Yapının açık gözle fark edilebilir bir yana yatma sorunu vardır. Liman Han, deniz tarafından şu anda iki katlı açık otopark olarak kullanılan alana bakmaktadır. 


Liman Han ile ilgili haberler:


Burasının İstanbul Ticaret Odası tarafından satın alınması ve 5 yıldızlı otel yapılmasıyla ilgili. 12 Ocak 2007 günü basında yer alan haber şöyleydi: “İTO, geçen yıl, otel ya da kongre merkezi yapılması için Liman Han ve Nuh 1 Han’a teklif götürmüş ancak kat sahipleri karşı çıkınca sadece Liman Han’ı almıştı. Yalçıntaş, bu süreçte kat sahiplerinin değiştiğini ve yeni sahiplerin 7 milyon dolara sıcak baktığını söyledi. Ancak Nuh 1 Han’ın bu süreçte, fırsatçılar tarafından fiyatının yükseltildiği iddia ediliyor. Başkanı Yalçıntaş, 564 metrekare olan Liman Han’ın 4 milyon dolara alındığını, 213.5 metrekare alana sahip Nuh 1 Han içinse 7 milyon dolar istendiğini söyleyip, “SPK’nın değerleme şirketine yaptırdığımız ekspertize göre buranın fiyatı Liman Han’ın metrekare bedelleriyle aynı. Aynı Nuh 1 Han’ın bedeli 2.7 milyon dolar dedi.”Restorasyon izni almış bir yapıdır. Aralık 2013 itibariyle halen harabe halinde restore edileceği günü beklemektedir.


Sirkeci gibi kentsel ve tarihi bir ticaret merkezinin tarihsel ve kentsel kimliğini oluşturan en önemli yapılarından biridir.2012 yılında verilen ÇED Raporu'nda ŞÖYLE denilmiştir: 


Anılan kurul kararı eki olarak tarafımıza iletilen restorasyon projelerinde; yapının, zemin koşulları nedeniyle oluşan oturmalar sonucunda şakulünden yaklaşık 3 derece (çeşitli raporlarda bu konuda farklı değerler bulunmaktadır.) kuzeye doğru yapmış olduğu eğim nedeniyle sadece cephesinin orijinal halde korunması, diğer kısımlarının ise yıkılıp orijinaline sadık kalınarak yeniden inşası ön görülmüştür.


Ancak; söz konusu yapının gerek mimarlık tarihi içindeki önemi, gerekse mimarlık tarihinin önemli bir temsilcinsin yapısı olması, mimari ve strüktür özelliklerinin yanı sıra döneminin sosyal ve iktisadi tarihine dair taşıdığı ipuçları açısından; tüm dünyada kabul edilen çağdaş

koruma anlayışları doğrultusunda tarihi ve kültürel miras niteliği taşıyan yapıların yıkılmadan korunması temel ilkesine göre Mes'adet (Liman Han ) Han'ın mevcut haliyle güçlendirilerek korunması gerekliliği nedeniyle;


İlgili kurul tarafından da; 4 nisan 2011 tarih ve 4511 sayılı kurul kararı ile de; yapıya ilişkin olarak hazırlanan restorasyon projesinin, yapının mevcut hali ile kullanımın mümkün olup olamadığının ve bu konudaki yöntemleri de belirleyerek tarihi yapı strüktürü konusunda uzman olan ve biri İstanbul ve diğeri Ankara teknik üniversitelerinden olmak üzere zemin mekaniği ve inşaat mühendisi olan dört uzman tarafından hazırlanacak ortak raporun

iletilmesinden sonra kurul tarafından değerlendirilebileceği karara bağlanmıştır.
Liman Han - Mesadet Han - Sirkeci
Liman Han - Mesadet Han - Sirkeci
Liman Han - Mesadet Han - Sirkeci