Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisliği sözlü sınavı kalktı!

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik kapsamında birtakım değişiklikler yapıldı. Lisanslı Harita Kadastro Mühendisliği sözlü sınavı kalktı..


Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik kapsamında birtakım değişiklikler yapıldı.


Yönetmeliğin 15. maddesi ile 16. maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı. Böylece Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik değişikliği ile sözlü sınavı kaldırılmış oldu.


Yürürlükten kaldırılan hükümler:


Sözlü sınav      

MADDE 15 - (1) Yazılı sınavda, yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alan ve en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak üzere, açılacak büro sayısının en fazla dört katı kadar aday, yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip yedi gün içerisinde İdarenin resmi internet sitesinde duyurulur. Yazılı sınav puanlarının eşit olması halinde eşit puan alanların tamamı sözlü sınava çağırılır. Bu duyuruda yapılacak sözlü sınavın yeri ve tarihi de belirtilir.


(2) Sözlü sınavda, 12 nci madde ve İdarenin faaliyet alanıyla ilgili konular ile genel kültür, muhakeme, kavrayış, ifade, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin lisanslı harita ve kadastro mühendisine uygunluğu hususlarında adaylar değerlendirilerek, Sınav Komisyonunca ayrı ayrı not verilir. 12 nci maddede belirtilen konular, İdarenin faaliyet alanı ile ilgili konular ve genel kültür konularında verilen puanının %70 i, diğer konularda verilen puanın ise %30 u alınarak sözlü sınav puanı hesaplanır ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için hesaplanan puanın yüz tam puan üzerinden en az altmış puan olması gerekir.


Sınavda başarılı olma ve tercih

MADDE 16– (1) Sınav Komisyonunca; sınavın sadece yazılı olarak yapılması durumunda yazılı sınav puanı, yazılı ve sözlü yapılması durumunda ise yazılı sınav puanının yüzde altmışı, sözlü sınav puanının yüzde kırkı esas alınarak sınavda başarılı olanların listesi belirlenir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com