Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Lojman satışları 2018!

TBMM'de kabul edilen Torba Tasarı ile lojmanların satışı yapılabilecek. Lojman satışları 2018'de başlayacak mı?


TBMM'de kabul edilen Torba Tasarı ile lojmanların satışı yapılabilecek. 10 yılını doldurmuş lojmanlar satışa konu olabilecek. Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının lojmanları satılamayacak.


Kat mülkiyeti kurulan kamu konutları bağımsız bölümler halinde, üzerinde kat mülkiyeti kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak ihale yoluyla satılacak.


Lojman satışları 2018


Torba Tasarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yasanın yürürlüğe girmesi ile lojman satışları başlayacak. Yasa'nın 2017 yılı içerisinde uygulamaya konulması halinde 2018 yılında lojman satışları yapılabilecek.


Lojmanlar öncelikli olarak oturan memura satıkacak. Peki, lojmanda oturanlar evi almak istemezse ne olacak? Lojmanı satılanlar ne zaman evden çıkacak?


Lojmanda oturanlar evi almak istemezse ne olacak?

Öncelikli satın alma hakkı sahibinin aynı süre içerisinde kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklif veren istekliye tebligat gönderilerek ihale bedelini peşin veya taksitle ödemesi gerektiği bildirilecek. 


Lojmanı satılanlar ne zaman evden çıkacak?

Oturduğu lojmanı satılanlara tebligat yapılarak konutu iki ay içerisinde tahliye etmesi istenecek ve konutun tahliyesi sağlanacak.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com