Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Lojman talep dilekçesi örneği 2019!

Lojmanlarda, devlete bağlı bir kurum ve kuruluşlarda çalışan memurlar ikamet edebiliyor. Lojmanda oturmak isteyen kamu çalışanları müdürlüklerine lojman talebini içeren bir dilekçe yazabiliyor. İşte lojman talep dilekçesi örneği 2019..


Lojmanlarda, devlete bağlı bir kurum ve kuruluşlarda çalışan memurlar ikamet edebiliyor. Kamu çalışanları, devletin kamu lojman konutlarında ikamet etmek için bir dilekçe ile başvurabiliyor.


Kurum müdürlüğüne yapılan dilekçe ile birlikte gerekli belgeler de teslim ediliyor. Örneğin, Halk Sağlığı Müdürlüğünde çalışan bir devlet personelinin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı lojman konutları için yazacağı lojman başvuru dilekçe örneği şu şekilde sıralanıyor;


Lojman talep dilekçesi örneği 2019


........... İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

                                

İSTANBUL


........... Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Toplum Sağlığı Merkezi/AÇS-AP/Verem Savaş Dispanseri/İl Halk Sağlığı Laboratuvarı vb. ............... kadrosunda ........................ olarak  bilfiil çalışmaktayım.İl Sağlık Müdürlüğünün ........... İlçesinde ................................ Merkezinde bulunan ......... nolu ................. Hizmet sınıfı tahsisli lojmanına başvuruda bulunmak istiyorum. Lojman başvurusu için gerekli evraklarım ilişikte sunulmaktadır.

    


Gereğini arz ederim.

                             

.../.../2019                            


Ad Soyad:                                        

T.C. No:                                        

Sicil No:                        

İmza:Ekler:


1-Lojman talep dilekçesi,

2-Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Onaylı),

3-Mal Bildirim Beyan Formu ( İmzalı ),

4-Eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri,

5-Personelin ve lojmanda beraber oturacağı aile fertlerinin nüfus cüzdan suretleri veya vukuatlı nüfüs cüzdanı örneği (ilgili kurumdan onaylı),

6-Aile Yardım Bildirimi Formu (Onaylı)