Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Lojmanda kimler kalabilir?

Lojmanlar, piyasaya nazaran düşük bir kira karşılığında veya ücretsiz olarak hizmete sunuluyor. Peki, lojmanda kimler kalabilir?


Lojmanda kimler kalabilir?


Lojman evleri, bir çalışma yerinde görevlilere, işçilere parasız ya da az bir kira karşılığında verilen konutları ifade ediyor. Kamu konutları yönetmeliği gereğince lojmanlar tahsis esasına göre dört gruba ayrılıyor:


-Özel tahsisli konutlar

-Görev tahsisli konutlar

-Sıra tahsisli konutlar

-Hizmet tahsisli konutlar


Peki, lojmanda kimler kalabilir? Lojmanda kimler kalamaz?


Kamu Konutları Yönetmeliği gereğince; Bakanlar ve Milletvekilleri, Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olan kalkınmada öncelikli yörelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahrumiyet yerlerindeki üniversitelerden sosyal tesislerini tamamlayamamış olanların mahallen temin ve görevlendirilmesi mümkün bulunmayan personeli, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Emniyet Genel Müdürlüğünce ihtiyaç gösterilecek hal ve yerlerdeki emniyet personeli;


Yurt dışındaki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyeti başkanları ve başkonsoloslar ile konut  kiralanmasındaki güçlükler, kiraların çok yüksek olması ve diğer zorunlu hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışında daimi görevli personeli;

 

Kirasının emsal kamu konutu kirasından fazla olan kısmı ilgililerin tabi oldukları kuruluşların bütçesinden karşılanması şartıyla görev yaptıkları yerde ve görevlerinin devamı süresince konut tahsis edilemeyen 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 2 nci Maddesinde sayılanlar, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcı ve Cumhuriyet savcı yardımcıları;


Adalet Bakanlığı'nın toplu iyileştirme ve eğitim uygulanan özel kapalı cezaevleri ve nüfusu 500.000' den fazla olan il ve ilçe merkezlerinde bulunan cezaevlerinde, görevli müdür, infaz koruma başmemuru ve infaz koruma memurları;


Bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunması kaydıyla, bağlı ve ilgili bulunulan Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine Başbakanlıktan izin alınması suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının diğer personeli, için konut kiralanabilir.


Yukarıda lojman kiralayabileceklerin yanı sıra; Konutlarda oturanların yanlarında yalnız kendisinin veya eşinin usül ve füruu ile üçüncü dereceye (üçüncü derece dahil) kadar hısımları veya gelenek, görenek ve ahlak kuralları gereği, korumak ve bakmakla yükümlü bulundukları, kimseler oturabiliyor.


Yetkili makamın veya ilgili konut dağıtım komisyonunun konut tahsis kararı, tahsisin yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde, görevli birim tarafından bir yazı ile konut tahsis edilen personele bildiriliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com