Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Los Angeles aşınma deneyi nedir?

Agreganın, yani çimento karışımının aşınmaya dayanıklılığının belirlenmesinde kullanılan deney yöntemlerinden biridir.Yol ve hava meydanlarındaki beton, bilindiği gibi aşınma etkilerinin altındadır. Bu gibi yerlerdeki betonun bu etkilere dayanabilmesi için yapımında kullanılan iri agreganın aşınmaya karşı büyük bir mukavemete sahip olması lazımdır. Bu maksatla agregalar üzerinde Deval ve Los Angeles deneyleri yapılır. 


Los Angeles aşınma deneyi nedir?


DENEYİN YAPILIŞI


Deneye agrega numunesinin hazırlanmasıyla başlanır. (Deneyde kullanılacak agrega kuru olmalıdır.) Agrega yığınından laboratuvara en az 15 kg malzeme getilmelidir. Numune alırken bütün agrega yıgının özelliklerini verecek şekilde numune alınmalıdır. 15 kg lık numuneden 10-14 mm çaplı elekler arasında kalacak şekilde tamburun içine konulmak üzere 5000 ±5 gr numune alınır. Ve yandaki resimde görülen tanburun içine konulur. Tanburun içine numunelerle birlikte aşınmayı sağlayacak bilyeler de konulur. (11 adet bilye konulmalıdır, bilyelerin çapı:45≈49 mm ağırlığı:400≈445 gr’dır. ) Tanburun kapağı da kapadıldıktan sonra, tanbur dakikada 31≈33 devir olacak şekilde toplam 500 devir yaptırılır.(Cihaz otomatik olarak devir hızını ayarlamakta ve istenilen devir sayısında durmaktadır.) 500 devir yaptırıldıktan sonra numune tanburdan çıkarılır ve 1.6 mm elekten elenir. Ve elek üzerinde kalan malzeme tartılır.


Bu elek üstünde kalan malzeme miktarı ise aşınma miktarı şu ifade ile hesaplanır:


Elekten geçen miktar ne kadar az ise agreganın aşınmaya karşı o kadar büyük bir mukavemeti vardır ve böyle bir agrega ayrıca yol betonu yapımına o kadar elverişlidir.