Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Magnitüd

Deprem sırasında açığa çıkan enerjiye verilen isimdir. Sismograflarla ölçülen enerjiye magnitüd denir.


Magnitüd


Magnitüd nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?


Magnitüd; deprem sırasında açığa çıkan enerji ölçüsüdür. 


1800’lü yıllarda sismograflar gelişmeye başladı ve aletlere ihtiyaç duyuldu. Enerji doğrudan ölçülemediği için 1930’lu yıllarda Prof. C. Richter tarafından bir yöntem bulundu. Bu yöntemle ölçülen enerjiye Magnitüd adı verildi.

İstatiksel olarak incelendiğinde karşılaşılan en büyük Magnitüd 8.9 olarak belirtildi. Bu depremler, 31 Ocak 1906 Colombiya-Ekvator ve 2Mart 1933 Sanriku-Japonya depremleridir.


Magnitüdler 2’ye ayrılır. Bunlar aletsel ve gözlemsel olarak adlandırılır. 


Aletsel Magnitüd; sismografla kaydedilen deprem hareketlerinin genlik, periyod değeri ve alet kalibrasyon fonksiyonları ile hesaplanır. Hacim ve yüzey dalgaları hesaplanır.


Gözlemsel Magnitüd ise episantr şiddetinden hesaplanır. Gözleme dayalı bir hesaplama yapılır. Deprem enerjisi hakkında bilgi vermez. 


Magnitüd çeşitleri nedir?


Deprem çeşitliliğine göre farklı magnitüdler oluşturulmuştur. Bunlar;


- Richter Magnitüdü

- Cisim dalgası Magnitüdü

- Lg dalgasını kullanarak elde edilmiş cisim dalgası Magnitüdü

- Yüzey dalgası Magnitüdü

- Süre Magnitüdü

- Enerji Magnitüdü

- Moment Magnitüdü


Richter Magnitüdü nedir?


M(L) olarak ifade edilir. Sismogram üzerindeki en büyük genliği mm cinsinden gösterir. 


Cisim dalgası Magnitüdü nedir?


M(B) olarak ifade edilir. Mikrometre cinsinden tanecik titreşimi genliğini gösterir. P ve S dalgası genliğinin ölçümüne dayanır.


Lg dalgasını kullanarak elde edilmiş cisim dalgası Magnitüdü nedir?


M(B-LG) olarak ifade edilir. 1973 yılında Nuttli tarafında tanımlanmıştır.


Yüzey dalgası Magnitüdü nedir?


M(S) olarak ifade edilir. Saniye cinsinden periyotları gösterir. 


Süre Magnitüdü nedir?


M(D) olarak ifade edilir. 1972’de Lee ve dig. tarafından geliştirilmiştir. 


Enerji Magnitüdü nedir?


M(E) olarak ifade edilir. Bu formül 1995 yılında Choy ve Boatwright tarafından geliştirilmiştir.


Moment Magnitüdü nedir?


M(W) olarak ifade edilir. Formül 1979 yılında Hanks ve Kanamori tarafından geliştirilmiştir.