Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mahkeme harçları 2016!

Mahkemeye başvurma ve celse harçları her sene yeniden belirleniyor. Peki, Mahkeme harçları 2016 ne kadar oldu?


Mahkeme harçları 2016!


Mahkemeye başvurma ve celse harçları her sene yeniden belirleniyor. 2016 yılında alınacak mahkeme harçları, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile açıklandı.


2016 yılında Sulh mahkemelerine, Asliye mahkemelerine,Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesine ve Anayasa Mahkemesine başvurulması halinde ödenecek harçlar aşağıda sıralanıyor.


Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde uygulanacak mahkeme harçları şu şekilde sıralanıyor:

 

Mahkeme harçları 2016


I- Başvurma harcı:  

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,  

1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde     13,50

2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde     29,20

3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 44,90

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)  

4. (6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 3/4/2011) Anayasa Mahkemesinde 239,50


II- Celse Harcı:  

(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)  

1.Sulh mahkemeleri:  

a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan  (16,60 TL'den aşağı olmamak üzere) (Binde 2,27)

b)Belli bir değer bulunmayan  davalarda   16,60

2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (29,20 TL'den az olmamak üzere)     (Binde 2,27)


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com