Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mahkeme kira bedelini nasıl belirler?

Gayrimenkul kiralamalarında mal sahibi ile kiracı kira bedeli konusunda anlaşmazlıklar yaşayabiliyor. Bu durumda açılan davada mahkeme kira bedelini nasıl belirler?


Ev ve dükkan gibi taşınmaz mal kiralamalarında mal sahibi ile kiracı kira bedeli konusunda anlaşmazlıklar yaşayabiliyor. Bu durum, hakimin müdahelesi ile sonuçlanıyor.


Kira bedelinin tespiti davaları, kiraya konu olan gayrimenkulün bulunduğu veya sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesindeki Sulh Hukuk Mahkemelerinde her zaman açılıyor.


Bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açılabiliyor. 


Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli oluyor.


Peki, mahkeme kira bedelini nasıl belirler?  


Kira bedelinin tespiti için mahkeme tarafından civar taşınmazlardaki “olağan kira bedelleri” araştırılıyor. Gerekli görülür ise mahkeme tarafından gayrimenkulün bulunduğu mahale gelinerek keşif yapılıyor. 


Bu kira bedelleri araştırmasından sonar mahkeme takdir yetkisini kullarak bir kira bedeli belirliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com