Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Maketten konut satış sözleşmesi imzalayanlar dikkat!

Maketten konut satış sözleşmesi, ön ödemeli konut satışı adı altında kanun ve yönetmelikler ile düzenleniyor..


Maketten konut satış sözleşmesi, ön ödemeli konut satışı adı altında kanun ve yönetmelikler ile düzenleniyor. Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmeye deniyor.


Taraflar arasında imzalanan bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için noterde düzenlenmiş olması gerekiyor. Aksi durumda, sözleşme geçerli olmadığı gibi, alıcılar mağduriyetler yaşayabiliyor.


Sözleşmenin noterde imzalanması durumunda, sözleşme geçerliliği olup, taraflar birtakım haklara sahip oluyor. Bu hakların başında ise alıcının cayma hakkı geliyor.


Maketten konut satış sözleşmesinden cayma hakkı

(1) Tüketici, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.


(2) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya noterlikler aracılığıyla yöneltilmesi yeterlidir. Konut bedelinin bir kısmının bağlı kredi ile karşılanması durumunda, cayma hakkının kullanıldığı bilgisi satıcı tarafından ilgili konut finansmanı kuruluşuna derhal bildirilir.


(3) Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer. Konut finansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir masraf talep edemez.


(4) Taşınmaz için bina tamamlama sigortası yaptırılmış ise, sigorta teminatı, kurulduğu tarihten itibaren hüküm doğurmak üzere cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer.


(5) Cayma hakkının kullanılması durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içinde tüketiciye geri verilir.


(6) Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.


(7) Satıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.


Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, maketten satış konusunda alıcıların çok dikkatli hareket etmeleri gerektiğini belirtiyor. "Tüm dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalardan Türkiye ekonomisi de payını alıyor. İşte bu dönemde riskin daha büyük olmasından ötürü alıcıların daha dikkatli hareket etmeleri, satış vaadi sözleşmelerini dikkatle incelemeleri ve mutlaka bir emlak uzmanı ile birlikte hareket etmeleri gerekir. Alıcılarda parayı ödedikten sonra sorun olmayacağı şeklinde yersiz bir kanaat var. Oysa kanunen noterden düzenlenmemiş satış vaadi sözleşmelerinin hiçbir geçerliği yok."