Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Maketten konut satışı nedir?

Maketten konut satışı yapılırken, bazı hususlara uyulması gerekiyor. Aksi durumda yapılan satış geçerli olmuyor. Peki, maketten konut satışı nedir?Maketten konut satışı, henüz inşa çalışmalarına başlanmayan, hazırlanan maket projeler üzerinden yapılan konut satışları olarak karşımıza çıkıyor.


Maketten konut satışı yapılırken, bazı hususlara uyulması gerekiyor. Aksi durumda yapılan satış geçerli olmuyor. Maketten konut satışı esasları Ön Ödemeli Konut Satışları Yönetmeliği'nde açıklanıyor.


Maketten konut satışı sözleşmesi kurulmadan en az bir gün önce aşağıdaki hususları içeren, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenen ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi zorunludur:


Maketten konut satışı sözleşmesi, kat irtifakı devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi ile kurulur. Aksi hâlde sözleşme geçersizdir. Satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.


Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.


Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com