Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Maketten konut satışı yasak mı?

Gayrimenkul sektöründe genellikle büyük çaplı projeler olmak üzere müteahhitin inşa halindeyken gerçekleştirdiği konut satışı, "maketten konut satışı" oluyor. Peki, maketten konut satışı yasak mı?


Gayrimenkul sektöründe genellikle büyük çaplı projeler olmak üzere müteahhitin inşa halindeyken gerçekleştirdiği konut satışı, "maketten konut satışı" oluyor. Maketten konut satışı, kimi zaman alıcıları mağdur eden bir satış yöntemi oluyor. 


Ancak  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 46 ncı ve 84 üncü maddeleri ile bu maddelere yönelik olarak hazırlanan yönetmelik maketten konut satışı sürecinde alıcıların haklarını koruyor.


Maketten konut satışı yapılırken, taraflar arasında sözleşme imzalanması gerekiyor. Bu sözleşme, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme olarak karşımıza çıkıyor.


Ayrıca sözleşmeden önce satıcının ön bilgilendirme yükümlülüğü de bulunuyor. Ön ödemeli konut satış sözleşmesi kurulmadan en az bir gün önce yönetmelikteki hususları içeren, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenen ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi zorunlu oluyor.


Sözleşmenin şekil şartı:

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, kat irtifakı devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi ile kurulur. Aksi hâlde sözleşme geçersizdir. Satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.


Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.


Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com