Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Maketten konut satışında yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi!

23 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile maketten konut satışında yeni düzenlemeler bugün yürürlüğe girdi.


23 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile maketten konut satışında yeni düzenlemeler yapılmıştı. Söz konusu düzenlemeler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte yürürlüğe girdi.


Ön ödemeli konut satış sözleşmelerine, sözleşmenin akdedildiği zaman yürürlükte bulunan yönetmelik hükümleri uygulanacak. Peki, yönetmelik kapsamında hangi düzenlemeler yapıldı?


Maketten konut satışında yeni düzenlemeler

Verilecek teminatın bina tamamlama sigortası olması halinde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yürürlüğe konulan Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları gereği tüketiciye verilmesi zorunlu bulunan bina tamamlama sigortasına ilişkin önemli hususlar formu, ön bilgilendirme formuna ek olarak tüketiciye verilecek.


Tüketiciler artık konut satışında sözleşme tarihinden itibaren devir veya teslim tarihine kadar değil, sözleşme tarihinden itibaren "yirmidört aya kadar" herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönebilecek.  


Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisine, üç ile altı ay arası için yüzde dördüne, altı ile on iki ay arası için yüzde altısına ve on iki ile yirmi dört ay arası için de yüzde sekizine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilecek.


Ancak yönetmelik kapsamında belirlenen hallerde tüketici sözleşmeden dönme hakkını devir veya teslime kadar vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında herhangi bir bedel ödemeksizin kullanabilecek. 


1. Satıcının yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi,

2. Tüketicinin ölmesi,

3. Tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi,

4. Tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi.


Maketten konut satışında satıcı ve tüketici haklarını koruyan yeni düzenlemeler yapılan bir diğer düzenleme ise proje değişiklikleri. Eğer proje değişikliği yasal zorunluluklardan veya mücbir sebep hallerinden kaynaklanıyorsa, satıcı tüketiciden yönetmelikte yer alan masraf ve tazminat tutarını dikkate alarak kesinti yapabilecek.


Bir konutun birden fazla tüketiciye satılması halinde tüketici, sözleşmeden dönme hakkını devir veya teslime kadar vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında herhangi bir bedel ödemeksizin kullanabilecek.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com