Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mal değişim sözleşmesi nedir?

Mal değişim sözleşmesi imzalayan tarafların hak ve sorumlulukları Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor. Peki, mal değişim sözleşmesi nedir?


Mal değişim sözleşmesi imzalayan tarafların hak ve sorumlulukları Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor. 


Mal değişim sözleşmesi, taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini, diğer tarafın da karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşmedir.


Tabi olduğu hükümler

Satış sözleşmesine ilişkin hükümler, mal değişim sözleşmesine de uygulanır; buna göre taraflardan her biri, vermeyi üstlendiği şey bakımından satıcı, kendisine verilmesi üstlenilen şey bakımından alıcı durumundadır.


Zapttan ve ayıptan sorumluluk

Satış sözleşmesinin zapttan ve ayıptan sorumluluğa ilişkin hükümleri uygun düştüğü ölçüde, mal değişim sözleşmesine de uygulanır.