Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mantolama zorunluluğu var mı 2017?

2 Mayıs 2017 itibariyle konutlar için Enerji Kimlik Belgesi zorunluluk uygulaması başlıyor. Buna göre meskenlerin satışında istenilen belgeler arasında enerji kimlik belgesi de yer alacak..


Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu 2 Mayıs'ta başlıyor. Buna göre bu belge olmadan artık konut satışları yapılamayacak. Peki, bu belge nasıl alınır? Bu belge için mantolama zorunluluğu bulunuyor mu?


Enerji kimlik belgesi, enerji israfının önlenmesi adına binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketimini sınıflandıran, yalıtım özellikleri ve ısıtma-soğutma sistemlerinin verimi hakkında bilgileri içeren belge olarak karşımıza çıkıyor.


Mantolama ise, binalarda ısı yalıtımı için içten, dıştan ve sandviç duvar olmak üzere 3 farklı yöntem uygulanıyor.


Enerji kimlik belgesi ile, mantolama birbiriyle karıştırılan iki uygulama oluyor.  Enerji kimlik belgesinin alınabilmesi için mantolamanın da yaptırılmış olması gerektiği sanılıyor. 2011'den itibaren tüm yeni inşaatlar mantolamalı olarak yapılıyor. Peki, eski binalar ne olacak? Bu belge için mantolama yapılması gerekecek mi


Bu kargaşa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından şu şekilde açıklanıyor:


"Zorunlu olan husus mantolama yaptırmak değil 02.05.2017 tarihi itibarıyla mevcut-yeni tüm binaların enerji kimlik belgelerini almış olmalarıdır."


Ayrıca,  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın bu işle sorumlu Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne gelen bir dilekçeye verilen cevap da şu şekilde sıralanıyor:


Bakanlıktan 15/12/2011 Tarih ve 110 sayılı cevap:


“... 5.12.2008 Tarihli ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin’ geçici 3. maddesine göre, -mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanma izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir- denilmektedir. Bu maddeye göre, mevcut binalar için 2.5.2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi mevcut binalar için yalıtım yapma zorunluluğu getirmemektedir...”


Buna göre, eski binalar için mantolama zorunluluğu bulunmayıp, tüm binaların 2 Mayıs 2017 tarihi itibariyle enerji kimlik belgesine sahip olmaları gerekiyor.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com