Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mardin Nur Mahallesi 1423 Konut Projesi Konut Teslimi!

Mardin Nur Mahallesi 1423 Konut Projesinde 597 adet konutun alıcıları 12 Ekim – 29 Ekim 2016 tarihleri arasında konutlarını teslim alacaklardır.


Mardin Nur Mahallesi 1423 Konut Projesinde 597 adet konutun alıcıları 12 Ekim – 29 Ekim 2016 tarihleri arasında konutlarını teslim alacaklardır.


Bu çerçevede ;

-Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Projenin müşavir firması olan Koltek Müşavirlik A.Ş aracılığıyla gerçekleştirilecektir.


-Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.


-İlk dönemsel artış Ocak 2017’de uygulanacak olup, ilk taksit ödemeleri ise konut teslimini izleyen ay itibariyle başlatılacaktır.


-3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğmaktadır. Proje kapsamındaki hak sahiplerinin konutlarına ait KDV tutarları ise konutların taksitlerine yansıtılmakta olup, T.Halk Bankası A.Ş. Mardin Şubesi’nden alınacak KDV tutarı dekontu/faturanın bir örneği

konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir.


KDV tutarı dekontu/faturanın bir örneği ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.


-Konut teslimleri hafta sonunda yapılacak konut alıcıları, KDV tutarlarını hafta içinde ilgili bankaya ödemeleri gerekmektedir.


-Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

-Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

-Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin konut alıcısında bulunan nüshası,

-Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

-KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.

-Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.