Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mart ayında ödenecek vergiler 2016!

Gelir İdaresi Başkanlığı hangi ay hangi mükelleflerin hangi vergileri ödeyeceğini vergi takvimi ile açıklıyor.Bu ay bazı taşınmaz malları ilgilendiren vergiler bulunuyor. İşte Mart ayında ödenecek vergiler 2016..


Gelir İdaresi Başkanlığı hangi ay hangi mükelleflerin hangi vergileri ödeyeceğini vergi takvimi ile açıklıyor.Bu ay bazı taşınmaz malları ilgilendiren vergiler bulunuyor.


Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, kira gelir vergisi ile değer artış kazancı vergisinin ilk taksit ödemeleri 1 Mart itibariyle başlıyor. Aynı zamanda kira gelir vergisi ile değer artış kazancı beyannameleri de 1 - 25 Mart tarihleri arasında veriliyor.


Mart ayı vergi takvimi 2016


İlk tarih Son tarih Konu

01/03/2016 09/03/2016 16-29 Şubat 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/03/2016 10/03/2016 16-29 Şubat 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2016 15/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2016 15/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2016 15/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/03/2016 15/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2016 15/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2016 15/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/03/2016 21/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2016 21/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2016 21/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2016 21/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/03/2016 21/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2016 21/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2016 23/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/03/2016 23/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 

15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/03/2016 24/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


16/03/2016 24/03/2016 1-15 Mart 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/03/2016 25/03/2016 2015 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi


01/03/2016 25/03/2016 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi


16/03/2016 25/03/2016 1-15 Mart 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi


01/03/2016 28/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/03/2016 28/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/03/2016 28/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/03/2016 31/03/2016 2015 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi


01/03/2016 31/03/2016 2015 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi


01/03/2016 31/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/03/2016 31/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/03/2016 31/03/2016 Şubat 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2016 31/05/2016 2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)


01/03/2016 31/05/2016 2016 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi


01/03/2016 31/05/2016 2016 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)


01/03/2016 31/05/2016 2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com