Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Masonluk

Tarihin ilk mesleklerinden ‘duvar işçiliği’nin meslek örgütüdür. Duvarcı ustalarının kutsallığı, ibadethane binalarını yapmalarından gelir…Masonluk nedir?  


Masonluk, duvarcılık mesleğini beden çalışmasıyla ve elle yapılan zanaatkarların kurmuş olduğu meslek birliklerinden ortaya çıkmıştır. Ortaçağ'da katedral ve kiliseleri inşa eden duvarcı ustalarına mason diye hitap edilmiştir. Bu zanaatkarların mesleki sırları saklamaları için aralarında kullandıkları sembolik anlamlar taşıyan kelimeler ve rumuzlar olmuştur. Aynı zamanda Tanrı'nın evini inşa ettikleri için halk ve din görevlileri arasında masonlar yani duvarcı işçileri kutsal olarak kabul edilmişlerdir. Operatif masonlar toplandıkları loncalarda çalışmalar yapıyorlardı. Aralarında Çırak, Kalfa ve Usta olarak belirlenmiş, becerilerine ve bilgi birikimlerine göre şekillenen bir derece sistemi mevcut olmuştur.


Günümüzde masonluk, Ortaçağ'daki ve Rönesans'taki zanaat örgütünün değişik bir biçimde devamı olarak ortaya çıkmaktadır. 


Masonluk


Masonlukta mimari nasıldır?


Masonluk mimarisinde masonluğu anlatan simgelerin başında geometrik şekiller geliyor. Bunların dışında sırasıyla: Göz ve piramit, altı köşeli yıldız, gönye ve pergel.


Göz ve piramit: Masonlukta en ünlü simgelerden biridir. Üçgenin içinde göz bulunur.


Altı köşeli yıldız: İsrail devletinin bayrağında da yer alan bu yıldız Yahudiliği de simgeler. Hz. Süleyman’ın ilk kez kullanıldığı söylenen bu simge peygamber mührü olarak tanımlanır. Masonların kullanma amacı ise Eski Mısır'daki pagan inanışıdır.


Gönye ve pergel: Mason inanışında gönye ve pergel iç içe geçmiş bir şekilde kullanılır.


Operatif masonluk ve yapıları nedir?

Operatif masonlar, duvar işçiliği yapan masonlara denilmektedir. Katedral inşaatların dışında taş kale de yapan operatif masonlar, Avrupa’da ilk kale inşaatını 9.yy’da ahşaptan yapmıştır. Daha sonra ahşap yapının dayanıksızlığından dolayı kaleler taştan yapılmaya başlanmıştır.


Operatif masonların yaptığı ilk kaleler, bir dağ yamacında tek kule ve çok katlı yapılar olmuştur. Yeni tekniklerin gelişimi ile bu yamacın kenarlarına duvarlar örülmeye başlanmıştır. Duvar kenarlarına askerlerin yürümesine olanak sağlayan yollar, yolların dışına ise içi su dolu ya da boş hendekler kurulmuştur.


Bu yapılan kaleler zamanla ticaretin merkezi haline gelmiştir. Vergiler toplama ve adalet dağıtma merkezi haline gelmiştir. Ayrıca hastane hizmeti vermeye başlamıştır.


Masonluk