Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mayıs ayında ödenen vergiler 2017!

Gelir İdaresi Başkanlığı her ay, 30 gün boyunca ödenmesi gereken vergileri, ilk ve son ödeme tarihlerini açıklıyor. İşte Mayıs ayında ödenen vergiler 2017..


Mayıs 2017 vergi takvimine göre, halk arasında miras vergisi olarak bilinen veraset ve intikal vergisi için 1. taksit ödemeleri başladı. Ödemeler, 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Mayıs ayında ödenen vergiler GİB tarafından açıklanan vergi kapsamında şu şekilde sıralanıyor:


Vergi takvimi Mayıs 2017

01/04/2017 02/05/2017 2016 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi


01/04/2017 02/05/2017 Mart 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/04/2017 02/05/2017 Mart 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/04/2017 02/05/2017 Mart 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2017 02/05/2017 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 15. taksit ödemesi


01/05/2017 10/05/2017 16-30 Nisan 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2017 10/05/2017 16-30 Nisan 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/05/2017 15/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2017 15/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2017 15/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/05/2017 15/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2017 15/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2017 15/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/05/2017 15/05/2017 2017 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı


01/05/2017 15/05/2017 2017 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı


01/05/2017 17/05/2017 2017 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi


01/05/2017 17/05/2017 2017 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi


01/05/2017 22/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2017 22/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2017 22/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2017 22/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/05/2017 22/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2017 22/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2017 23/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/05/2017 23/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/05/2017 23/05/2017 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı


01/05/2017 24/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


16/05/2017 25/05/2017 1-15 Mayıs 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi


16/05/2017 25/05/2017 1-15 Mayıs 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/05/2017 26/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/05/2017 26/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/05/2017 26/05/2017 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi


01/05/2017 26/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/05/2017 31/05/2017 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi


01/05/2017 31/05/2017 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi


01/05/2017 31/05/2017 2016 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında)


01/03/2017 31/05/2017 2017 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)


01/03/2017 31/05/2017 2017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)


01/04/2017 31/05/2017 2016 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında)


01/03/2017 31/05/2017 2017 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi


01/05/2017 31/05/2017 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi


01/05/2017 31/05/2017 Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması


01/03/2017 31/05/2017 2017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi


01/05/2017 31/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/05/2017 31/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/05/2017 31/05/2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2017 31/05/2017 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi