Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Merdiven kovası

Dönerek çıkılan merdivenlerde ortadan görülen boşluk. Merdiven kovası, merdivenin etrafında döndüğü boşluğa verilen addır.Merdiven kovası
Merdiven kovasıMerdiven nedir? 


Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay ve düşey yüzeylerden meydana getirilen ve yaya düşey sirkülasyon vasıtası olarak kullanılan yapı elemanlarına merdiven denir.Merdiven kovası ne demektir? 


Merdiven planında, birbirinin yanından geçen iki merdiven kolu arasındaki boşluğa denir.Merdiven planı nedir?


Günlük hayatımızda iki yükseklik arasındaki inip ve çıkmayı sağlayan merdivenlerin ölçekli olarak kâğıt üzerine aktarılmış haline merdiven planı denir.  Merdiven kovası çizim uygulamasında nasıl yer alır?


Öncelikli olarak merdiven kovası oluşturulur. 20 cm duvar kalıkları kabul edilir. 120 cm merdiven kol genişliği ve 20 cm aydınlatma boşluğu bırakılır ve giriş ve daire kapıları gösterilir.Merdiven kovasıMerdiven kovası oluşturulduktan sonra merdivenin çıkış hattı ve basamaklar oluşturulur… (Kaynak: Merdiven Planı ve Donatı Çizimi, İnşaat Teknolojisi, MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) Ankara 2006)Merdivenn Kovası genişliği en az ne kadar olmalıdır?


Planda birbirine paralel geçen iki veya daha fazla sayıdaki merdiven kolu arasındaki boşluğa merdiven kovası denir. Dönerek çıkılan merdivenlerde yukarıdan aşağıya bakıldığı zaman ortada görülen boşluktur. Merdiven kovasının genişliği, merdiven şekline bağlı olmakla birlikte, en az 20 cm olmalıdır. 


Merdiven yuvası, kol sayısı ne olursa olsun merdivenin düzenlendiği boşluktur. Buna merdiven evi de denir. Yarım döner merdiven dengelendirilmesi nasıl sağlanır? 


Basamakların hangi basamaktan itibaren dönmesi isteniyorsa, çıkış hattı üzerinde o basamağın işaretli yerinden merdiven kovasına doğru paralel çizgi çizilir ve uzatılır. (Kaynak: Öğr. Gör. Cahit Gürer, T.C. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü Yapı Teknolojileri - II Konu - 4 Merpenler ve dengelendirilmeleri, Mart 2008)


Merdiven kovası