Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Merkezi ısıtma sistemi

Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistemdir.Merkezi ısıtma sistemi


Merkezi ısıtma sistemi nedir?


Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’in 3. Maddesi’ne göre; Merkezî ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistemidir.


Bir binanın çeşitli bölümlerinin, bir merkezden borularla sevk edilen sıcak su veya buharla, ya da kanallarla sevk edilen sıcak hava ile ısıtılma sistemi.


Dairelerde kombi veya soba yoktur. Merkezi ısıtma sistemi ile doğalgaz veya kömür ile kazan vasıtasıyla açığa çıkarılan ısının boru ve petekler aracılığıyla binaya paylaştırılması söz konusudur. 


Merkezî sıhhî sıcak su sistemi nedir? 


Bir merkezden elde edilen sıhhî sıcak suyun binalara ve bağımsız bölümlere dağıtılmasını ve kullanılmasını sağlayan sistemdir. 


Merkezi ısıtma sistemi pahalı mıdır?


İlk yatırım maliyeti bireysel sisteme göre daha düşüktür. İşletme giderleri bireysel sisteme göre daha düşüktür. Ekonomik ömrü daha fazladır. Merkezi sistemde konforlu sıcak su temin edilirken, kombide alınan sıcak su miktarı sınırlı olup, birden fazla yerde kullanıldığında su sıcaklığı düşmektedir. Bireysel sistemde ancak boyler kullanımında yüksek sıcak su ihtiyacı karşılanabilir.


Kombilerde verim daha düşük emisyon değeri ise yüksektir. Merkezi sistemde ise verim fazladır. Merkezi sistemde tadilatlar sadece kazan dairesinde olup, bireysel sistemde ise daire içinde tadilatlar yapıldığından ek masraflar getirecektir. Bireysel sistemde herkes kendi kullandığı gaz parasını ödediği için binada para toplama problemi de ortadan kalkmaktadır.


Merkezi ısıtma sistemi

Isı Pay ÖlçerMerkezi ısıtma sisteminde konut sakinleri nasıl ısındığı kadar ödeyecek?


Merkezi ısıtma sistemi uygulanan binalarda kazan dairesinden konutlara dağılan sıcak suyun ortama verdiği ısı etkisi kuzey ve güney cephelerde değişmektedir. Aylık eşit miktarda ısınma gideri ödeyen kuzey ve güney cephe kullanıcıları, aynı parayı ödemelerine rağmen sistemden eşit derecede yararlanamamaktadır. Güney cephede oturan kişi çok ısınırken kuzey cephedeki kişi yeterince ısınamamaktadır. Bu yüzden kaloriferler yüksek derecede çalıştırılmakta bu sefer kuzey cephe kullanıcısı yeterince ısınırken güney cephe kullanıcısı kapı pencere açmakta ve bu dengesizlik gereksiz ve fazladan enerji tüketimine yol açmaktadır. Isı payölçer ve kalorimetre ( Isı sayacı ) sistemleri ile artık bu dengesizliğin önüne geçmek, enerji tasarrufu sağlamak ve herkesin kullandığı kadar ödemesi imkanı sağlanmıştır.


Merkezi ısıtma sistemiIsı pay ölçer nedir? 


Isı pay ölçer merkezi ısınma sistemlerinde kullanılan paylaştırma metodudur. Diğer bir adı ile “Isı Pay Ölçer” olarak adlandırılan cihazlar yardımı ile yakıt giderleri kullanım oranına göre paylaştırılır.


Pay ölçer nasıl çalışır? 


Isı pay ölçer elektronik bir cihaz olup her petek grubuna 1 adet cihaz bağlanarak peteğin dönem içinde ne kadar kullanıldığını tespit eder.


Merkezi ısıtma sistemlerinde ısı pay ölçer kullanımı artık zorunlu mudur?


Merkezi veya sıcak su sistemine sahip binaların ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarlarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan 'ısı pay ölçer' sistemi kullanımı zorunlu hale geldi.


Isı pay ölçer taktırmamanın cezası var mı? 


Enerji Verimliliği Yasası ile Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, 2 Mayıs 2007 tarihindeki merkezi veya sıcak su sistemine sahip mevcut binalar için 2 Mayıs 2012 tarihi 'Isı Pay Ölçer' denilen sistemin kurulması zorunluluğunun son günü idi. 2 Mayıs 2007 tarihinden itibaren yapılmakta olan ya da yeni yapılacak merkezi ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemine sahip binalar ise yapı kullanım izni aldıkları tarihten itibaren 5 yıl içinde ısı pay ölçer sistemini kurmak zorundadırlar.

Tüketici Hakları Derneği’nin açıklamasına göre; ısı pay ölçer sistemi kurma zorunluluğunu yerine getirmeyen konutlara, binalara, sitelere 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçundan dolayı bin 600 TL ceza uygulanacak.

Isı payölçer cihazı, merkezi sistemle ısınan binalarda kullanılıyor. Amaç, her dairenin metrekareye göre değil, harcadığı yakıt miktarına göre fatura ödemesini sağlamak. Cihaz yurtdışında uzun süredir kullanıldığından hem eski, hem de yeni modelleri var. Ama her ikisinde de sistem aynı. Radyatörlerdeki klasik vanaların yerine sıcaklık ayarı yapabilen termostatik vanalar takılıyor. Peteğin üzerine de pay ölçer monte ediliyor.