Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mesire yerleri yönetmeliğinde değişiklik yönetmeliği!

Mesire yerleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


Mesire yerleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 


Yönetmeliğe eklenen geçici madde gereğince, sözleşme süresi bitmemiş olanlar dâhil olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2886 sayılı Kanuna göre işletme hakkı kiraya verilen mesire yerlerine ilişkin olarak, sözleşme süresinin sona ermesinden sonra, eski işletmeci tarafından aynı yere dair yeniden kiralama talebinde bulunulması halinde, sözleşme ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirdiği komisyon marifetiyle tespit edilmesi kaydıyla, mesire yeri eski işletmecisine tekrar, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlık onayı ile pazarlık usulü yöntemiyle kiralanabilecek. Önceki sözleşme süresi dâhil, toplam süre 29 yılı geçemeyecek.YÖNETMELİK


Orman Genel Müdürlüğünden:


MESİRE YERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 5/3/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesire Yerleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


 


“Pazarlık usulü yöntemiyle kiralama


GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmesi imzalanmış ve sözleşme süresi bitmemiş olanlar dâhil olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2886 sayılı Kanuna göre işletme hakkı kiraya verilen mesire yerlerine ilişkin olarak, sözleşme süresinin sona ermesinden sonra, eski işletmeci tarafından aynı yere dair yeniden kiralama talebinde bulunulması halinde, sözleşme ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirdiği komisyon marifetiyle tespit edilmesi kaydıyla, mesire yeri eski işletmecisine tekrar, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlık onayı ile pazarlık usulü yöntemiyle kiralanabilir. Önceki sözleşme süresi dâhil, toplam süre 29 yılı geçemez.”


 


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.