Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mevcut yapı ruhsatı başvuruları ne olacak?

3 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan İmar Yönetmeliği Ekim 2017 tarihi itibari ile yürürlükte olacak. Peki, mevcut yapı ruhsatı başvuruları ne olacak?


İmar Yönetmeliği, plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirliyor.


3 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan İmar Yönetmeliği Ekim 2017 tarihi itibari ile yürürlükte olacak. 


2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlükten kalkacak. Peki, mevcut yapı ruhsatı başvuruları ne olacak?


Mevcut yapı ruhsatı başvuruları

22/5/2014 tarihinden önce yapı ruhsatı almaya yönelik olarak işlemlere başlanılmış olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları, 1/10/2017 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, başvuru sahibinin talebine bağlı olarak, ilgili işlem tarihinde yürürlükte olan Yönetmeliğin 30/5/2013 tarihi ve sonrasında yürürlükte olan hükümlerine göre neticelendirilir. 


Ancak, bu madde hiçbir şekilde bu Yönetmelik hükümlerinin karma kullanımı ve yapının planla belirlenen kat adedini artırmak amacıyla uygulanamaz ve bu amaçla yapı ruhsatı düzenlenemez.


Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı modelleri hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale kararı veya ihale tarihi alınmış veya ihalesi yapılmış olan ancak ruhsat düzenlenmemiş yapıların ruhsat işlemleri 1/10/2017 tarihinden önce yürürlükte olan Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com