Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Milli Emlak

1909 yılında Emlak-i Emiriye Müdüriyeti adı ile kuruldu. Mülkiyet kavramının ortaya çıkması ile birlikte ortaya çıktı. Son dakika: İstanbul Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, mali polisin baskınına uğradı... İşte sebebi...Mali polis, Milli Emlak'a neden baskın düzenledi? 


İstanbul mali polisi, 09 Ekim 2013 tarihinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’na baskın yaptı. Polisin aramaları devam ediyor.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’na baskın yaptı. İçerde arama yapan polis ekipleri, bazı dosyaları incelemeye aldı. Ekiplerin bilgisayar kayıtlarını da kopyaladıkları öğrenildi. Konuyla ilgili hakkında gözaltı kararı bulunan kimsenin olmadığı belirtildi. Polisin içerdeki arama ve incelemeleri sürüyor.Öte yandan, basın mensuplarının bahçe bölümünden görüntü almasına Milli Emlak Dairesi Başkanlığı çalışanı olduğu öğrenilen şahıslar tarafından izin verilmedi.Milli Emlak nasıl kuruldu?


1909 yılında Maliye Nezaretine bağlı Emlak-i Emiriye Müdüriyeti kuruldu. Cumhuriyete geçişte bu Müdürlüğün adı Emlak-i Milliye Müdürlüğü oldu. 1929 yılında çıkarılan 1452 sayılı kanunla Maliye Bakanlığı'na bağlı olan idarenin adı Milli Emlak Müdürlüğü olarak değiştirildi. Daha sonra da 1942 yılında 4286 sayılı kanunla bu müdürlük, Milli Emlak Umum Müdürlüğü'ne dönüştürüldü. 


178 ve 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatı, milli emlak servisi, milli emlak müdürlüğü ve milli emlak daire başkanlığı şeklinde örgütlenmektedir. Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya il merkezlerinde, defterdara bağli milli emlak dairesi başkanlığı bulunmaktadır. Daire başkanlığına bağlı emlak müdürlükleri mevcuttur. Diğer 77 il merkezinde ise, defterdara bağlı milli emlak müdürlükleri bulunmaktadır. İlçelerde mal müdürlüklerine bağlı milli emlak servisleri mevcuttur. 


Milli Emlak’ın görevleri nelerdir?


Milli Emlak resmi web sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milli Emlak görevleri şöyledir:

a)Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek,

b)Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı ayni hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak,

c)Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmaz mallarla, hakların Hazineye mal edilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak,

d)Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden, kamu hizmeti içim kullanılması gerekli olanları; genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan taşınmaz mallar üzerinde Hazine dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek, tasfiyeye ilişkin esas ve usulleri belirlemek,

e)Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek, her yıl yurtiçi ve yurtdışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit etmek,

f)Hazineye ait taşınmaz malların envanter kayıtlarını tutmak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mallarının envanter kayıtlarının tutulmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek,

g)Bakanlık adına yapılacak kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve diğer genel bütçeli kuruluşların kamulaştırdığı yerlerin Hazine adına tescilini sağlamak,

h)Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle el konulması gereken para, mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak,

i)Genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının satışını yapmak veya Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile sattırmak,

j)Bakanlık hizmet binaları ve İçişleri Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Hükümet Konaklarının yapımını programlamak, satın alma işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak,

k)Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz mallar üzerindeki yönetim esaslarını tespit etmek,

l)Kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mal edinme ve yönetimine ilişkin olarak hazırlayacakları kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek,

m)Kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek,

n)Hazine mallarıyla ilgili diğer mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,

o)Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

p)Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek.


Milli Emlak’ta bu zamana kadar kimler müdürlük yaptı?


1.Mehmet Cemal Eyüpoğlu 1942-1944

2.M.Celalettin Erçoklu 1945-1951

3.Mehmet Arif Arıkan 1951-1955

4.Yusuf Enver Sevgen 1955-1963

5.Necmettin Sakar 1964-1967

6.Feyyaz Yalçınkaya 1967-1975

7.Rıfat Özenç 1975-1976

8.Ahmet Senvar Doğu 1976-1976

9.M.Ateş Amiklioğlu 1977-1978

10.Kemal Savaş 1978-1980

11.Özger Tevfik Aksoy 1980-1981

12.A.Oktay Satıroğlu 1981-1986

13.Şafak Kaynak 1986-1993

14.M.Akif Hamza Çebi 1993-1997

15.Doğan Cansızlar 1997-2000

16.Halit Demir 2000-2003

17.Faik Cebeli 2003-2004

18.İlyas Arlı 2004-2008


Milli Emlak hangi projeleri geliştirdi?


1.Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP)

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatının tam otomasyonu ile ilgili olarak 1996 yılında başlatıldı ve 2002 yılına kadar devam etti. MEOP’un oluşturulma amacı şöyle:

-Merkez ve taşra teşkilatının tam otomasyonu

-Taşınmaz mal bilgi bankasının oluşturulması

-Ofis otomasyonunun kurulması

-Milli Emlak bilgi sistemlerinin oluşturulması

2.e-Devlet


Milli Emlak yayınları nelerdir?


1.Devlet Malları Mevzuatı Kitabı 2005

2.Kamu Konutları Bütçeye Yük Teşkil Ediyor mu? 2006


Milli Emlak istatistiklerine göre taşınmaz sayısı kaçtır?


Milli Emlak tarafından yapılan çalışma sonucuna göre Türkiye’de 19.03.2013 tarihi itibari ile Hazine’nin özel mülkiyetindeki taşınmaz sayısı 3.626.825 adet olup, yüz ölçüm toplamı 218.967.928.178 metrekaredir. Bu taşınmazlardan tahsisli olanlarının sayısı 546.950 adet ve yüzölçümü 109.583.215.940 metrekaredir.


Bu taşınmazların cinslerine göre dağılımı ise aşağıdaki şekildedir:

Bina: 112.550

Arsa: 415.244

Arazi: 862.893

Bağ-Bahçe: 223.075

Tarla: 1.369.949

Orman: 414.281

Orta Malları: 92.043

Su Alanları: 93.369

Maden-Ocak Alanları: 1.161

Deniz Dolgu Alanları: 614

Tarih-Kültür Alanları: 3.902


Milli Emlak ne tür işlemler yapmaktadır?


1.Edinim işlemleri: Satın alma, trampa, teferruğ ve tefevvüz, kamu ve devlet istimval, arsa/kat karşılığı inşaat, hazineye mal intikali.

2.Yönetim işlemleri: Tahsis, kira, irtifak hakkı, kamu konutları.

3.Tasfiye işlemleri: satış, devir ve terk.

4.Diğer işlemler

-Hukuk ve Mevzuat İşlemleri

-Uluslararası Emlak İşlemleri

-Hazine Davaları

-Yatırım ve Ödenek Yönetimi

-Yabancıların Mal Edinmesi

-Özelleştirme İşlemleri

-AİHM'nde Açılan Davalar

-Taşınır İşlemleri

-Evrak ve Arşiv İşlemleri

-Tahakkuk ve Donatım İşlemleri


Milli Emlak iletişim bilgileri nedir?


Halkla İlişkiler Bürosu:  (0312)  4151986 - 4151975 - 4151861