Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mimarlık ve mühendislik hizmetleri şartnamesi!

Bir yapının meydana gelebilmesi için mimarlık, inşaat, makina ve elektrik mühendisliği hizmeti için ödenecek ücretler Mimarlık ve mühendislik hizmetleri şartnamesi ile belirleniyor..


Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2016 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri açıklandı.


Bir yapının meydana gelebilmesi için mimarlık, inşaat, makina ve elektrik mühendisliği dallarında yapılması gereken hizmetlerin niteliği ve karşılığında ödenecek ücretler bu şartname hükümlerine göre belirleniyor.


Belli bir yapıya ait proje, hesap ve ihale dosyası düzenleme işleriyle, yapının meslek yönünden kontrolü ve hizmet dallarında uyum ve birliğin sağlanması işlerine deniyor.


Yapının birim ölçüsünün (binalarda birim alanın), Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl Mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tespit edilerek ilan edilen maliyetleridir. (Birimi TL/m2 dir.)


Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri ücretinin hesabına temel olan ön kabuldür; ön projeden, yoksa ihtiyaç programından çıkarılan miktarların birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değerdir. (Birimi TL'dir.)


Yapı yaklaşık maliyetinin tespiti


Yapı yaklaşık maliyeti; ön projeden, yoksa ihtiyaç programından bulunacak alan, hacim veya miktarlar ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl yayınlanacak olan birim maliyetlerin çarpımı sonucu elde edilir.


Birim maliyetler yayınlanmamış ise, yürürlükteki birim veya bedeller kullanılır.


Bir yapıdaki makine ve elektrik mühendisliği hizmetlerinin ayrıca yaptırılması halinde, bu işlerin kapsadığı tesisat veya montajın ihale yılı birim fiyatlarıyla hesaplanan ilk keşif tutarı, yapı yaklaşık maliyeti olarak alınır.


Yapıdaki mesleki hizmetlerin karşılıkları ile arsa, ruhsat vb, harç, resim ve harcamalar yapı yaklaşık maliyetine katılmaz.


İdarenin bağış ve benzeri yollarla maliyette sağladığı indirmeler yapı yaklaşık maliyetini etkilemez.


Yapının kesin maliyeti: Mimarlık ve Mühendislik ücretinin hesaplanmasında hiç bir şekilde dikkate alınmaz.


İdarenin verileri değiştirmesi ile oluşan mesleki hizmetlerin ücreti ayrıca ödenir.Mimarlık ve mühendislik hizmetleri şartnamesi tam metni!
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com