Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Miras için vergi her zaman ödenir mi?

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince miras kalan taşınmaz mallar için miras vergisi ödeniyor. Peki, miras için vergi her zaman ödenir mi?


Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde miras vergisi ödeniyor.


Peki, miras için vergi her zaman ödenir mi? Miras vergisi hangi koşullarda ve ne zaman ödenir?


Miras için vergi her zaman ödenmiyor. Kendisine miras kalan ve kalan miras değeri yapılan hesaplamalar sonrasında o sene için belirlenen istisna haddini aşan mirasçılar bu vergiyi ödemek ile mükellef oluyor.


Vergi ödemesi belli bir süre boyunca yapılıyor. Peki, miras için vergi her zaman ödenir mi?


Miras vergisi ödeme süresi

Vergi borcu ise 3 sene boyunca senede 2 eşit taksit halinde ödenebiliyor. 2016 yılı veraset ve intikal vergisinin ilk ödemeleri Mayıs ayında yapılıyor. 


İkinci taksit ödemelerinin ise Kasım ayında yapılacağı miras vergisi 2016 oranları şu şekilde;


1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.


Matrah Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız  İntikallerde


İlk             210.000 TL için 1 10

Sonra gelen     500.000 TL için 3 15

Sonra gelen     1.110.000 TL için 5 20

Sonra gelen    2.000.000 TL için 7 25

Matrahın     3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10   30Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com