Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Miras kalınca ne yapılır?

Miras, mirasbırakanın ölümüyle açılıyor. Peki, miras kalınca ne yapılır? Miras kalınca vergi ödenir mi?


Miras, mirasbırakanın vefatının ardından geride bıraktığı taşınır ve taşınmaz mal varlığına deniyor. Miras, Medeni Kanun'da yer alan mirasçılık sıralamasına göre ve o oranlarda kalıyor.


Miras, mirasbırakanın ölümüyle açılıyor. Peki, miras kalınca ne yapılır? Miras kalınca vergi ödenir mi?


Mirasın açılması..

Kanunen miras, malvarlığının tamamı için mirasbırakanın yerleşim yerinde açılıyor. Mirasbırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde görülüyor.


Mirasçıların, mirasbırakanın ölüm tarihinden itibaren dört ay içerisinde mirasbırakanın ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine giderek beyanname vermesi gerekiyor.


Ayrıca miras kalan taşınmaz malların tapuda mirasçılar adına intikali için öncelikle mirasçılardan birisinin sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirasçılık belgesi alması gerekiyor. 


Veraset velgesesi için öncelikle ölüm kaydının nüfus siciline işlenmiş olması gerekiyor. Bunun için ise nüfustan alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği ve iki şahit ile sulh hukuk mahkemesine dava dilekçesi ile başvurulması gerekiyor.


Miras kalınca ödenen vergi

Veraset yoluyla intikal eden mal, mülk, para ve haklar bütünü olan miras, vefat halinde yasal ve atanmış mirasçılarına kalıyor. Kendisine miras yolu ile gayrimenkul kalan kimseler, bu edinim için vergi ödemekle mükellef oluyor.


Miras vergisi, veraset yollu intikallerde ilk 210 bin TL için yüzde 1, sonra gelen 500 bin TL için yüzde 3, sonra gelen 1 milyon 110 bin TL için yüzde 5, sonra gelen 2 milyon TL için yüzde 7 ve matrahın 3 milyon 820 bin TL için yüzde 10 oranında vergi ödemesi yapılıyor.


Bu vergi 3 sene boyunca senede 2 eşit taksit olmak üzere toplamda 6 taksitte ödeniyor. Ödemeler vergi dairesine yapılıyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com