Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Miras nasıl paylaşılır?

Bir kimsenin vefatı durumunda sahip olduğu mallar yasla ve atanmış mirasçılarına kalıyor. Peki, kalan bu miras nasıl paylaşılır?


Miras nasıl paylaşılır?


Bir kimsenin vefatı durumunda sahip olduğu mallar yasla ve atanmış mirasçılarına kalıyor. Peki, kalan bu miras nasıl paylaşılır? Miras paylaşımı hakkında yasal esaslar Medeni Kanun kapsamında açıklanıyor.


Yasal mirasçılar, gerek kendi aralarında, gerek atanmış mirasçılarla birlikte mirası aynı kurallara göre paylaşırlar. Aksine düzenleme olmadıkça mirasçılar, paylaşmanın nasıl yapılacağını serbestçe kararlaştırırlar.


Tereke mallarına zilyet olan veya mirasbırakana borçlu bulunan mirasçılar, paylaşma sırasında bu konuda eksiksiz bilgi vermekle yükümlüdürler.


Paylaşma kuralları

Mirasbırakan, ölüme bağlı tasarrufuyla paylaşmanın nasıl yapılacağı ve payların nasıl oluşturulacağı hakkında kurallar koyabilir.


Bu kurallar, mirasbırakan tarafından kastedilmemiş olan bir eşitsizlik hâlinde payların denkleştirilmesi olanağı saklı kalmak kaydıyla, mirasçılar için bağlayıcıdır.


Aksini arzu ettiği tasarruftan anlaşılmadıkça, mirasbırakanın tereke malını bir mirasçıya özgülemesi, vasiyet olmayıp sadece paylaştırma kuralı sayılır.


Paylaşmanın gerçekleşmesi

Mirasçıların eşitliği

Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça mirasçılar, paylaşmada terekenin bütün  malları üzerinde eşit hakka sahiptirler.

Mirasçılar, mirasbırakan ile aralarındaki ilişkiler hakkında paylaşmanın eşitliğe ve adalete uygun olması için göz önüne alınması gereken bütün bilgileri birbirlerine vermekle yükümlüdürler.


Mirasçılardan her biri, tereke borçlarının paylaşmadan önce ödenmesini veya güvenceye bağlanmasını isteyebilir.


Payların oluşturulması

Mirasçılar, tereke mallarından mirasçı veya ortak kök sayısınca pay oluştururlar.


Anlaşma olmazsa, mirasçılardan her biri, payların oluşturulmasını sulh mahkemesinden isteyebilir. Payların oluşturulmasında hâkim, yerel âdetleri, mirasçıların kişisel durumlarını ve çoğunluğun arzusunu göz önünde bulundurur.


Payların özgülenmesi mirasçıların anlaşması uyarınca yapılır. Buna olanak bulunmazsa kur'a çekilir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com