Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Miras ortaklığının giderilmesi dilekçesi!

Miras ortaklığının giderilmesi için bir dilekçe ile dava açılabiliyor. İşte miras ortaklığının giderilmesi dilekçe örneği..


Miras ortaklığının giderilmesi dilekçesi!


Miras ortaklığı; Birden çok mirasçı bulunması hâlinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsıyor.


Miras ortaklığının giderilmesi davası; gayrimenkule malik olan paydaş veya paydaşlar tarafından diğer paydaşlara karşı açılan ortaklığın giderilmesi davası, taşınmaz mala ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılması için açılıyor.


Miras ortaklığının giderilmesi davası; paydaşlardan birinin müracaatı ile açılabiliyor. Miras ortaklığının giderilmesi için bir dilekçe ile dava açılabiliyor. Miras ortaklığının giderilmesi dilekçe örneği şu şekilde;


Miras ortaklığının giderilmesi dilekçesi:


SULH HUKUK MAHKEMESİNE

........


DAVACI..............:

VEKİLİ................:

DAVALILAR..........:

DAVA KONUSU......:İzale_i Şüyu(Ortaklığın giderilmesi)

DAVA DEĞERİ........:


AÇIKLAMLAR.........:

Babam ../../.. tarihinde vefat etti.Geriye miras olarak Erzincan ili,Merkez ilçesi ,İnönü Mahallesi,...ada,...pafta ....parselde kayıtlı bulunan ev kaldı.Bu taşınmaza iştirak halinde malik bulunmaktayız.Kardeşlerimle anlaşarak anılan taşınmazı paylaşma imkanımız olmamıştır.


Söz konusu taşınmazın ayni taksimi mümkün olmadığından satış yolu ile ortaklığın giderilmesini istiyorum.


Yine aramızda anlaşarak bu konuyu çözemediğimiz için söz konusu taşınmazın satılmak sureti ile ortaklığın giderilmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.


DELİLLER.............:Her türlü delil


HUKUKİ NEDENLER..:TMK m.651 ve ilgili yasal mevzuat


SONUÇ VE İSTEM...:Yukarıda açıklanan nedenlerle,babamdan intikal eden Erzincan ili Merkez ilçesi,İnönü Mahallesi ,...ada,..pafta,parselde kayıtlı bulunan taşınmaz maldaki ortaklığın ayni taksimi mümkün olmadığından taşınmazın satışı suretiyle giderilmesine, masrafların ortaklar arasında paylaştırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com