Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Miras reddedilirse kime kalır?

Kanunen, mirasın borca batık olması durumunda yasal ve atanmış mirasçılar mirası 3 ay içinde reddedebiliyor. Peki, miras reddedilirse kime kalır?


Vefat eden kimsenin geride bıraktığı mallarda hakkı olan şahıslar ile her birinin payını ve bu paylarla ilgili hesap şekillerini gösteren hükümler ve kaidelere miras deniyor.


Mirasçıların hak ve sorumlulukları, Medeni Kanun kapsamında düzenleniyor. Kanunen, mirasın borca batık olması durumunda yasal ve atanmış mirasçılar mirası 3 ay içinde reddedebiliyor. 


Reddi miras işlemleri yazılı veya sözlü beyan ile Sulh Hukuk Mahkemesine yapılıyor. Peki, miras reddedilirse kime kalır?


Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçiyor.


Mirası reddeden atanmış mirasçının payı, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, mirasbırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalır.


En yakın mirasçıların tamamı tarafından ret


En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.


Mirasın sağ kalan eşe geçmesi


Altsoyun tamamının mirası reddetmesi hâlinde, bunların payı sağ kalan eşe geçer.


Sonra gelen mirasçılar yararına ret


Mirasçılar, mirası reddederken, kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce isteyebilirler.


Bu takdirde ret, sulh hâkimi tarafından daha sonra gelen mirasçılara bildirilir; bunlar bir ay içinde mirası kabul etmezlerse reddetmiş sayılırlar.


Bunun üzerine miras, iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir ve tasfiye sonunda arta kalan değerler, önce gelen mirasçılara verilir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com