Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Miras reddi süresi 2017!

Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilyor. Miras reddi işleminin belli bir süre içimde yapılması gerekiyor. İşte miras reddi süresi 2017..


Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilyor. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılıyor.


Miras reddi işleminin belli bir süre içimde yapılması gerekiyor. Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış oluyor.


Miras reddi süresi 2017

Miras, üç ay içinde reddolunabiliyor. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlıyor.


Koruma önlemi olarak terekenin yazımı hâlinde mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım

işleminin sona erdiğinin sulh hâkimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle başlıyor.


Reddin şekli

Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekiyor. Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit ediyor. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge veriliyor. Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı tüzükle düzenleniyor.


Ret süresinin uzatılması

Önemli sebeplerin varlığı hâlinde sulh hâkimi, yasal ve atanmış mirasçılara tanınmış olan ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre tanıyabiliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com