Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Miras sebebiyle istihkak davasında görevli mahkeme!

Mirasçılar, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabiliyor. İşte miras sebebiyle istihkak davasında görevli mahkeme..


Miras sebebiyle istihkak davasında görevli mahkeme!


Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabiliyor.


Bu davada hâkim, mirasçılık sıfatıyla ilgili uyuşmazlıkları da çözer.


Hâkim, davacının istemi üzerine hakkın korunması için davalının güvence göstermesi veya tapu kütüğüne şerh verilmesi gibi gerekli her türlü önlemi alır. Peki, miras sebebiyle istihkak davası nerede açılır?


Miras sebebiyle istihkak davasında görevli mahkeme

Dava mirasbırakanın yerleşim yeri mahkemesinde görülüyor. Miras sebebiyle istihkak davasında görevli mahkeme Sulh ya da Asliye Hukuk Mahkemesi oluyor.


Mirasta istihkak davası hükümleri

Miras sebebiyle istihkak davasının kabulü hâlinde, tereke veya terekeye dahil mal, davacıya zilyetliğe ilişkin hükümler uyarınca verilir.


Miras sebebiyle istihkak davasında davalı, tereke malını zamanaşımı yoluyla kazandığını ileri süremez.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com