Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Miras taksim harcı 2016!

Miras hukukuna göre miras, iştirak halinde mülkiyet olarak yasal ve atanmış mirasçılara intikal ediyor. Peki, miras taksim harcı 2016 ne kadar oldu?


Miras taksim harcı 2016!


Miras hukukuna göre miras, iştirak halinde mülkiyet olarak yasal ve atanmış mirasçılara intikal ediyor. Miras kalan taşınmaz malların intikal işlemleri tapu dairesinde yapılıyor.


İntikal işlemi, veraset belgesinde belirlenen kanuni miras oranlarıyla yapılabileceği gibi mirasçılar arasında serbestçe kararlaştırıldığı şekilde de yapılabiliyor. Miras taksim sözleşmesi noterde ya da tapuda yazılı şekilde yapılabiliyor.


Miras taksim sözleşmesi noterde yapılmamış ise için tüm mirasçıların tapuda istemde bulunması gerekiyor. Noterde yapılan sözleşmelerde; her paydaş kendine düşen gayrimenkulün tek başına tescili için tapuya başvurabiliyor. 


Bu durumda sadece tescili yapılan gayrimenkul üzerinden taksim harcı tahsil ediliyor. Peki, miras taksim harcı 2016 ne kadar? Ne kadar miras taksim masrafı ödenir?


Miras taksim harcı 2016

a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 22,77)


b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 11,38) harçları tahsil ediliyor.