Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Miras vergisi için yapılması gerekenler!

7338 sayılı Kanun kapsamında miras vergisinin koşulları ve nasıl ödenmesi gerektiği açıklanıyor. İşte miras vergisi için yapılması gerekenler..


Veraset ve intikal vergisi olan miras vergisi, kanunen şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde ödeniyor.


7338 sayılı Kanun kapsamında bu verginin koşulları ve nasıl ödenmesi gerektiği açıklanıyor. 


Peki bir yakınınızdan miras kaldığını düşünelim. Bu durumda miras vergisi için yapılması gerekenler nelerdir?


Veraset tarikiyle veya sair suretiyle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri malları, 5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlar ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir beyanname ile bildirmeleri gerekiyor.


Veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödeniyor.


Vergi;

a) Veraset tarikiyle vakı intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;


b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgahının bulunduğu;


c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tesbit olunamamış ise Maliye Vekaletinin tayin edeceği; Yer vergi dairesi tarafından tarholunur.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com