Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Miras vergisi ne kadar 2019?

Mirasçılar, kendilerine kalan miras için vergi ödemek zorunda oluyor. Peki, miras vergisi ne kadar 2019? Miras vergisi 2019'da ne zaman ödenecek?


Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince, bir kimsenin vefatı halinde menkul ve gayrimenkulleri mirasçıları adına intikal ediyor. Mirasçılar, kendilerine kalan miras için bu vergiyi ödüyor.


Bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde ödenen miras vergisi belli bir süre boyunca belli aylarda tahsil ediliyor. Ayrıca malların karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de ödenmesi gerekiyor.


3 yılda iki eşit taksit halinde ödenen miras vergisi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Veraset yoluyla intikal eden varlıkların değeri, istisna haddinin altında kalsa dahi beyanname veriliyor.


Muristen mirasçılara veraset yoluyla hiçbir mal intikal etmediği takdirde durumun bir dilekçe ile ilgili vergi dairesine bildirilmesi halinde vergi beyannamesi verilmiyor.


Ölüm halinde, mirasçıların dört ay içinde “veraset ve intikal vergisi” beyannamesi vermeleri gerekiyor. Beyannamedeki hesaplama sonucu “veraset ve intikal vergisi” ödeniyor veya yalnızca beyanname vermekle yetiniliyor, vergi ödemesi çıkmıyor. Hesaplamada; öncelikle istisnalar düşülüyor, istisnalardan sonra kalan tutar üzerinden vergi hesaplanıyor.


Miras vergisi 2019'da ne zaman ödenecek?


2019 miras vergisinin ilk taksiti 1-31 Mayıs 2019'da, 2. taksiti 1-30 Kasım 2019'da ödenmesi gerekecek.


Mirasçılar 2019'da ne kadar ödenecek?


2019 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Tebliğte veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları da belirlendi. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren istisna tutarları şu şekilde;


- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),


- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,


- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL, olarak dikkate alınacaktır.


Matrah dilim tutarlarının tespiti


1/1/2019 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.


Miras vergisi ne kadar 2019?
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com