Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mirasçılar dikkat! Veraset ve İntikal Vergisi ödemelerinde son 2 gün!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız olarak intikal etmesi halinde miras vergisi ödeniyor. Miraşçıların Veraset ve İntikal Vergisi ödemeleri 2 gün sonra sona eriyor...


Türkiye'de bulunan malların veya gayrimenkullerin veraset halinde ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye geçmesi halinde miras vergisi ödenmesi gerekiyor. 


Malların karşılıksız olarak bir kişiden diğer kişiye intikal etmesinde ise Veraset ve İntikal Vergisi ödemesi yapılıyor. Türk vatandaşlığı olan bir kişinin yurt içinde ya da yurt dışında olup olmadığına bakılmaksızın aynı yollar ile mülk edinmesinde de bu verginin ödenmesi gerekmekte. 


Son ödeme gününe 2 gün! 


Veraset ve İntikal Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri 2 gün sonra bitiyor. Miras vergisinin 2. taksit ödemeleri ise Kasım'da başlayacak.


İstisna tutarları 2020!


2020 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında hesaplandı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren istisna tutarları şöyle belirlendi: 


- Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306 bin 603 TL


- Füruğ bulunmaması durumunda, eşe isabet eden miras hissesinde 613 bin 582 TL


- İvasız suretle yaşanan intikallerde 7 bin 60 TL


1/1/2020 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle oluşan intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre belirleniyor.


Beyanname verme süreleri


- Ölüm Türkiye'de gerçekleşmiş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde;


- Ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde, mükellefler ölenin bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, mükellefler ölenin bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde de ölüm tarihini takip eden sekiz ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesi koşulu aranıyor. 


Online ödeme kolaylığı


Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yaptığı açıklamaya göre, vergi daireleri tarafından alınan tüm vergi, harç ve idari para cezaları, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu durumda gayrimenkul-menkul sermaye iradı, veraset ve intikal vergisi gibi ödemeler internetten de yapılabilecek. 


Nasıl hesaplanır?


Mirasçılar dikkat! Veraset ve İntikal Vergisi ödemelerinde son 2 gün!