Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi 2018!

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından güncellendi. İşte Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi 2018...


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, ölüm halinde mirasçıların yapması gereken işlemlere yönelik hazırlanan "Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi" güncellendi.


Söz konusu Rehber, vergi kanunlarında yapılan son değişiklikler dikkate alınarak ikinci defa yayınlandı.


Rehber, iki ana bölümden oluşuyor. Bu bölümler şu şekilde sıralanıyor:


I. BÖLÜM: Veraset Yoluyla veya İvazsız Suretle İntikalin Vergilendirilmesi


Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda yer alan düzenlemeler örneklerle birlikte ayrıntılı olarak açıklanıyor.


II. BÖLÜM:  Diğer Vergisel Yükümlülükler


Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu açısından yapılması gerekenler ile murisin işini devralan mirasçıların sorumluluğu hususlarında açıklamalar yapılıyor.Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi 2018 için tıklayın.