Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mirasçılık belgesi istemi dilekçesi 2018!

Mirasçılık belgesi, yetkili mahkemeden ve noterden alınabiliyor. Peki, mirasçılık belgesi nasıl alınır?


Mirasçılık belgesi, bir kimsenin vefatının ardından bıraktığı mirası, yasal mirasçıları ve mirasçıların oranlarının belirtildiği belge oluyor. 


Mirasçılık belgesi, yetkili mahkemeden ve noterden alınabiliyor. Peki, mirasçılık belgesi nasıl alınır?


Mirasçılık belgesi almak için istemi içeren bir dilekçe ile Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat edilebiliyor. Yasal mirasçı oldukları tespit edilen kimselere bu belge veriliyor. Peki, mirasçılık belgesi istemi dilekçesinde neler yazılır? 


İşte mirasçılık belgesi istemi dilekçe örneği 2018;...................SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


Davacı:Adı ve Soyadı.TC.N=Adresiniz


Davalı: Hasımsız


Dava: Mirasçılık Belgesi Verilmesi


Miras Bırakan:..........; .... VE .... olma, .../..../.... doğumlu, ... (il) ... (ilçe) Cilt:...  Aile Sıra No:... Birey Sıra No:...  de nüfusa kayıtlı .../.../2018 tarihinde vefat etti.


Maddi Sebepler:


1-Yukarıda kimlik bilgileri yazılı Mirasbırakanım vefat ederek geride mirasçı olarak (EŞİ...... İLE ÇOCUKLARI ...... VE C........'yi bırakmıştır. Başkaca gaip veya sağ mirasçısı yoktur.


2-Miras intikal ve paylaşma işlerinde kullanılmak üzere mirasçılık belgesi verilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu ortaya çıktı.


Hukuki Sebepler: Türk Medeni Kanunu'nun 495 ve devamı maddeleri


Deliller: Nüfus kayıtları vs. deliller


Sonuç İstem: Yukarıda açık kimliği yazılı Mirasbırakanım'ın mirasçılık belgesinin tanzim olunarak tarafıma verilmesini en derin saygılarımla arz ve talep ederim.


.../..../2018


Davacı 

İmza
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com