Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mirası paylaşmayı isteme hakkı nedir?

Bir kimsenin vefat etmesi haline sahip olduğu mallar yasal ve atanmış mirasçılarına kalıyor. Peki mirası paylaşmayı isteme hakkı nedir? Kimler, ne zaman ve nasıl mirası paylaşmayı isteyebilir?


Mirası paylaşmayı isteme hakkı nedir?


Bir kimsenin vefat etmesi haline sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallar yasal ve atanmış mirasçılarına kalıyor. Miras Hukuku ve mirasçıların hak ve sorumlulukları Medeni Kanun kapsamında düzenleniyor.


Kanunen; Birden çok mirasçı bulunması hâlinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana geliyor.


Peki mirası paylaşmayı isteme hakkı nedir? Kimler, ne zaman ve nasıl mirası paylaşmayı isteyebilir?


Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir. 


Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. 


Mirasçılardan birinin istemi üzerine hâkim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar. 


Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağlanır.


Paylaşmanın derhâl yapılması, paylaşım konusu malın veya terekenin değerini önemli ölçüde azaltacaksa; sulh hâkimi, mirasçılardan birinin istemi üzerine bu malın veya terekenin paylaşılmasının ertelenmesine karar verebilir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com