Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mirasın hükmen reddi dava dilekçesi!

3 aylık ret süresini kaçıran mirasçılar mirasın hükmen reddi davası açabilyior. İşte mirasın hükmen reddi dava dilekçesi..


Kendisine borca batık miras kalan kimseler, mirası 3 ay içerisinde reddedebiliyor. Red için Sulh Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ile müracaat edilebiliyor.


Ancak 3 aylık ret süresini kaçıran ve bu nedenle mirası yasal olarak kabul etmiş sayılan kimseler, "Mirasın hükmen reddi" yapabiliyor. Bu red bir süreyle sınırlı olmadan yapılabiliyor. 


İlgili mevzuat ve Yargıtay Kararları gereğince, alacaklılara açılacak bir dava ile veya alacaklıların açtığı davalarda ve icra takiplerinde def’i yoluyla, miras hükmen reddedilebiliyor.


Hükmen mirasın reddi davasında görev "çekişmeli yargı" olduğundan, Asliye Hukuk Mahkemelerinde oluyor.


Mirasın hükmen reddi davası dilekçe örneği:


..............  MAHKEMESİNE

 

DAVACI         :

VEKİLİ         :

DAVALI         :

KONU           : Mirasın Hükmen Reddi İstemi.

 

AÇIKLAMALAR    :


1-) Müvekkilimin babası …, …/…/… tarihinde trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Müvekkilim dışında … adet mirasçı vardır.

 

2-) Muris sağlığında birçok harcama yapmış ve yüklü miktarda borç altına girmiştir.

 

3-) Bu nedenlerden dolayı müvekkilim, babasından kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 606 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER      : Nüfus kaydı,  tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,  müvekkilimin, mirasın reddine ilişkin istemlerinin kabul edilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com